Show simple item record

dc.contributor.advisorSand, Eirik
dc.contributor.authorSystad, Johan
dc.date.accessioned2024-03-16T17:23:26Z
dc.date.available2024-03-16T17:23:26Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.uia:inspera:193020920:9757461
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122750
dc.description.abstractI de senere år har det vært flere hendelser hvor nedbør har forårsaket store skader i Norge. Samtidig har det vært en merkbar økning i nedbørintensitet samt hyppigere gjentaksintervall Kommunen er plan- og bygningsmyndighet, samt vassdragsmyndighet og har derfor et ansvar for håndtering av overvann i forbindelse med trygghet mot farer og skader fra overvann. I denne oppgaven skal følgende forskerspørsmål besvares: Hvordan legger agder-kommunene føringer for overvannshåndtering i sine arealplaner? I dette prosjektet ble det gjennomført en intervjustudie og en litteraturstudie. Ifølge intervjustudien er det en bred enighet som at det tradisjonelt ikke har vært konkrete føringer for håndtering av overvann i kommuneplaner og overordnede planer. Funn i litteraturstudien forsterker denne påstanden. Det virker likevel som at dette er noe som vil komme i nær fremtid. Som følge av lovendringer og veiledere fra NVE. I denne studien ble det funnet at føringer for overvannshåndtering i arealplaner i hovedsak blir funnet som: 1. Konkrete føringer i overordnede planer 2. Gjennom overvannsveiledere og VA-norm 3. Gjennom kommunens egne rutiner
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleOvervannshåndtering i plan
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record