Show simple item record

dc.contributor.advisorTORJESEN, DAG OLAF
dc.contributor.authorWahl, Christopher
dc.date.accessioned2024-02-17T17:23:40Z
dc.date.available2024-02-17T17:23:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:188055327:51012721
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118314
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven omhandler erfaringene til mellomledere i Flekkefjord kommune i lys av en organisasjonsendring som berører lederstrukturen. I perioden 2019-2021 gjennomgikk Flekkefjord kommune en betydelig omstrukturering. Dette involverte en reduksjon i antall ledere og tildeling av større ansvarsområder til gjenværende ledere. For å analysere virkningen av endringen på mellomledere og deres arbeidshverdag, gjennomførte jeg kvalitative gruppeintervjuer. Informantene i studien innehar alle stillinger som mellomledere innen helse og omsorg og ble direkte berørt av organisasjonsendringen. Gjennom bruk av teori innen ledelse og endringsledelse, fokuserer jeg spesielt på hvordan mellomledere har navigert i og opprettholdt sin ledelsesrolle etter implementeringen av den nye lederstrukturen i avdelingene i Flekkefjord kommune. Jeg benytter meg av Torodd Strand sin PAIE-modell, som segmenterer lederperspektivet i fire hoveddeler, illustrert gjennom produksjon, administrasjon, integrasjon, og entreprenørskap. Disse fire hovedkategoriene blir anvendt i analysen av svarene fra undersøkelsen for å vurdere om det har inntruffet endringer i ledelse rollen til mellomlederne. Resultatene fra undersøkelsen viser at mellomlederne har endret sitt lederfokus etter overgangen fra mindre stillinger til fulltidsledelse. Det pekes på utfordringer med å håndtere tidsprioriteringer i arbeidshverdagen. Mellomlederne opplever en redusert mulighet for å integrere seg med de ansatte og rapporterer om økt tidsbruk knyttet til de pålagte administrative oppgavene.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleMellomledere i endring Hvordan erfarer lederne i helse og omsorg i Flekkefjord kommune at organisasjons endringer har bidratt til å endre deres lederfokus.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record