Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæbø, Øystein
dc.contributor.authorJohansen, Sarah Kjernlie
dc.date.accessioned2024-02-02T17:23:51Z
dc.date.available2024-02-02T17:23:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:188055327:51542345
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3115369
dc.description.abstractPolitiets samfunnsoppdrag er helt sentral for vår demokratiske velferdsstat. Som primær leverandør for ivaretagelse av trygghet stilles det store krav til etaten. Økte forventninger, endringstakt og digitalisering er noe både privat, frivillig og offentlig sektor kan kjenne seg igjen i. For offentlige virksomheter er det likevel en betydelig forskjell. Samfunnsoppdraget er noe mer enn bare "å gi kunden det de ønsker seg". Mens private bedrifter kan prioritere visse brukergrupper og velge bort andre, skal offentlig sektor være til for hele befolkningen. Da blir det desto viktigere med innbyggerinvolvering slik at politiet kan utvikle og tilpasse tjenestene etter behovet. Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra brukerne gjør det nødvendig for offentlig sektor å jobbe på nye måter. Gjennom digital transformasjon vil politiet kunne endre de grunnleggende måtene virksomheten løser ulike oppgaver på ved hjelp av teknologi, slik at brukeropplevelsen blir bedre, og oppgaveløsningen smartere og mer effektiv (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2019, s. 8). Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie med formål om å undersøke «hvordan innbyggerstemmen bidrar til å fremme politiets hovedstrategi gjennom digital transformasjon». Oppgavens datainnsamling har bestått av intervjuer med personer som har besluttet, tatt initiativ til og/eller bidratt til Innbyggerstemmen-initiativene. Intervjuene ble gjennomført våren 2023, og har siden blitt sortert og systematisert ved bruk av tematisk analyse. Formålet med analysen har vært å reflektere over potensiell innvirkning disse initiativene kan ha på det forebyggende politiarbeidet i lys av den pågående digitale transformasjonen. Sentralt i undersøkelsen har vært å utforske hvordan politiet kan drive innovasjon, oppnå effektivitet og samtidig opprettholde høy kvalitet i sitt arbeid. Analysen har særlig fremhevet tre hovedfunn: . Etablering av digitale møteplasser for samskaping, dialog og medvirkning . Deling av informasjon og formidling av forebyggende kunnskap . Innovasjon og ledelse knyttet til den pågående digitale transformasjonsprosessen. Funnene bidrar til en dypere forståelse av hvordan politiet kan integrere digitale metoder for å oppnå strategiske målsetninger, og vil være relevant for andre i etaten som ønsker å arbeide med hovedstrategien på en innovativ, smart og effektiv måte. Oppgaven kan også benyttes som informasjonsgrunnlag så vel som inspirasjon for hvordan digitale løsninger i større grad kan benyttes for å engasjere, inkludere, involvere og ikke minst nå ut til flere med et forebyggende perspektiv.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleDigital transformasjon i politiet En kvalitativ studie om hvordan Innbyggerstemmen kan bidra til å freme politiets hovedstrategi gjennom digital transformasjon.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel