Show simple item record

dc.contributor.authorBöhnisch, Siemke
dc.date.accessioned2023-12-20T13:46:37Z
dc.date.available2023-12-20T13:46:37Z
dc.date.created2022-09-08T07:18:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBöhnisch, S. (2022). Hyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgi. I M. Fieldseth, H.H. Stien & J. Veiteberg (red.). Kunstskapte fellesskap (s. 367–399). Fagbokforlaget.en_US
dc.identifier.isbn978-82-450-4171-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3108431
dc.description.abstractMed utgangspunkt i et behov for uenighetsfellesskap i dagens demokratiske offentlighet og spørsmål om hvilken rolle teater som medium og kunstform kan spille i den sammenheng, undersøker jeg i denne artikkelen uenighetsdramaturgien i scenekunstprosjektet Sløserikommisjonen av Traavik.info. Gjenstand for analysen er det dramaturgiske konseptet slik det trer frem og utvikler seg i den kon-fliktfylte prosessen fra annonseringen av prosjektet og frem mot den sceniske realiseringen. Jeg rekonstruerer konfliktdramaturgien som del av en offentlig uenighetskontekst og som publikumsdramaturgi i det hyperteatrale verket. Metodisk blir den vitenskapelige analysen her medkonstituerende for selve verket. I analysen viser jeg hvordan Sløse-rikommisjonen jobber med en paradoksal krysskobling av to tilsynela-tende enighetsfellesskap, samt hvordan kunstens og verkets re-entry og performativitet er vesentlig for den hyperkomplekse uenighetsdra-maturgien. I det følgende inndrar jeg den omfattende kontekstuelle utviklingen i form av en femaktsstruktur, før jeg til slutt drøfter hvordan det dramaturgiske konseptet kan sies å romme en risikofylt upartiskhet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofKunstskapte fellesskap
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDramaturgien_US
dc.subjectDramaturgyen_US
dc.subjectSamtidsteateren_US
dc.subjectContemporary theatreen_US
dc.subjectUenighetsfellesskapen_US
dc.subjectCommunities of disagreementen_US
dc.titleHyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgien_US
dc.title.alternativeHyperteatral og paradoksal uenighetsdramaturgien_US
dc.typeChapteren_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Teatervitenskap: 172en_US
dc.subject.nsiVDP::Theatre studies: 172en_US
dc.source.pagenumber367-399en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.55669/oa130512
dc.identifier.cristin2049693
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal