Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEdgar, Victoria
dc.contributor.authorSandbakken, Henrik
dc.date.accessioned2023-08-02T16:23:50Z
dc.date.available2023-08-02T16:23:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143803543:3164327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082384
dc.description.abstractBærekraftsrapportering er blitt stadig mer utbredt blant store norske selskaper (PWC 2, 2022, s. 10). Etter hvert som flere interessenter ønsker å få informasjon om bærekraftstiltakene til selskapene har flere rammeverk blitt utarbeidet for å rapportere konstruktivt på bærekraft. EUs taksonomiforordning er et av rammeverkene og det tar sikte på å gjøre bærekraftrapportene mer sammenlignbare gjennom å rapportere på felles nøkkeltall (Europeiske kommisjon, 2021). Taksonomien vil bli en del av rapporteringen til alle store selskap i Norge da den har blitt innlemmet i regnskapsloven med virkning fra regnskapsåret 2023 med rapportering 2024 (Regnskapsloven, 1999, §3-3c). Rammeverkene for bærekraftsrapportering har vært mange og har hatt varierende grad av både hva som skal rapporteres på, og hvordan innholdet skal rapporteres. Som følge av mangelen på et standardisert rammeverk for bærekraftsrapportering har det vært vanskelig å få et realistisk bilde av selskapers arbeid med bærekraft. Det har også vært frivillig for selskaper både å gi ut bærekraftrapport og å få den attestert av en uavhengig tredjepart. Av den grunn har selskaper i stor grad valgt å rapportere på det som får dem til å se bra ut, og ikke like mye på det som oppleves som negativt (TGG, 2021, s. 28). Formålet med studien er å få en forståelse av om produsentene av bærekraftrapporter, altså de som jobber med rapporten før den blir publisert, opplever at EUs taksonomiforordning forsterker den opplevde kvaliteten på bærekraftrapportene. Det gjøres gjennom å se på hva de synes om taksonomien og hva de tror vil endre seg som følge av den. Studien gjør dybdeintervjuer av sju organisasjoner som i ulike former jobber med enten rapportering eller attestering av bærekraftrapporter for å få en forståelse av om de synes det er et rammeverk som forbedrer kvaliteten på rapporteringen. Funnene i studien viser indikasjoner på at respondentene opplever at kvaliteten forbedres som følge av rapportering på taksonomien. Likevel opplever de det som et rammeverk som selskapene trenger litt tid til å bli kjent med da det er en del elementer i taksonomien som er åpne for tolkning og ingen felles forståelse av hvordan det skal tolkes.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleEUs taksonomiforordnings påvirkning på bærekraftsrapportering i Norge.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel