Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAasland, Erik
dc.contributor.authorHeldal, Sondre
dc.date.accessioned2023-07-21T16:23:21Z
dc.date.available2023-07-21T16:23:21Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:148290731:35257882
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080717
dc.description.abstractBakgrunnen for studien er den økende interessen for å forbedre kroppsøvingslærerutdanningen, slik at utdanningsløpet samsvarer bedre med kroppsøvingsfaget, som stadig stiller nye og komplekse krav til kroppsøvingslæreren. Hensikten med studien har vært å identifisere og beskrive profesjonskunnskaper som er viktig at kroppsøvingslærerutdanningen utvikler i løpet av utdanningsløpet, for at kroppsøvingslæreren skal kunne drive god kroppsøvingsundervisning, sett fra perspektivet til kroppsøvingslærerutdannere. Med dette har jeg utformet problemstillingen: «Hvilke profesjonskunnskaper anser kroppsøvingslæreren som viktige for kroppsøvingslæreren?» Studien er forankret i sosialkonstruksjonismen, som gjør at virkelighetsbildet forstås som sosialt konstruert. Mitt teoretiske perspektiv består av Grimens arbeid på profesjonskunnskap og Shulmans syv dimensjoner for lærerkunnskap. Kvalitative intervjuer har blitt anvendt som studiens metode, hvor intervjuene var semistrukturerte. Studiens utvalg har bestått av seks kroppsøvingslærerutdannere som underviser i – og er knyttet til – kroppsøvingslærerutdanningen. Jeg gjennomførte en tematisk analyse av studiens funn, hvor det ble identifisert fem temaer som er knyttet til oppgavens problemstilling. Studiens funn tyder på at kroppsøvingslærerutdannerne ser verdien av at kroppsøvingslærere har et bredt idretts- og aktivitetsrepertoar, er gode klasseledere, har kjennskap til læreplanen og kunnskap om hvordan kroppen fungerer. Det siste av studiets funn viser det seg å være større uenighet rundt, hvor det stilles spørsmål til hvorvidt forskningsbasert kunnskap er enkelt å anvende som kroppsøvingslærer. Videre forskning kan skape mer kunnskap på området ved å gjennomføre en lignende studie på andre utdanningsinstitusjoner, eller på kroppsøvingslærere i skolen.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHva kreves egentlig av en kroppsøvingslærer?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel