Show simple item record

dc.contributor.advisorO'Born, Reyn Joseph
dc.contributor.authorVetnes, Alexander Grødum
dc.date.accessioned2023-07-19T16:23:50Z
dc.date.available2023-07-19T16:23:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:145678485:37057411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3080239
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker bruken av sirkulær økonomi (SØ) i veiinfrastruktur, og utforsker barrierer og drivere som påvirker implementeringen. Studien tar sikte på å identifisere hvordan norsk veiinfrastruktur kan transformeres for å støtte et mer bærekraftig, ressurseffektivt og økonomisk levedyktig system. Det sentrale forskningsspørsmålet i denne masteroppgaven er: "Hva kreves for å omstille en tradisjonell lineærøkonomisk veiinfrastruktur til en sirkulærøkonomisk veiinfrastruktur?" Forskningen er utført gjennom en litteraturgjennomgang, en nettbasert spørreundersøkelse og personlige intervjuer med relevante aktører innen planlegging, bygging og drift og vedlikehold av norsk veiinfrastruktur. Litteraturgjennomgangen ga et teoretisk grunnlag om konseptet SØ, dets prinsipper og dets relevans for veiinfrastruktur, og barrierene og muliggjøringene som byggesektoren har for å transformere til SØ. Spørreundersøkelsen, som var rettet mot fagfolk med erfaring innen veiinfrastruktur, samlet innsikt i den nåværende forståelsen og bruken av SØ-prinsipper i veiinfrastrukturprosjekter. De personlige intervjuene med fagfolk ga dypere innsikt i barrierene og driverne for SØ. Oppgavens forskerspørsmål konkluderes med: Overgangen til en sirkulærøkonomisk veiinfrastruktur i Norge er påvirket av et komplekst samspill av barrierer og drivere på tvers av sosiale, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske dimensjoner. Ved å forstå disse faktorene og ta tak i utfordringene de utgjør, kan vi legge til rette for en mer bærekraftig og sirkulær veiinfrastruktur i Norge. Legges det til rette for at potensialet i SØ-prinsipper ikke blir hemmet av disse barrierene, kan man ta sikte på å transformere veiinfrastrukturen og bidra til å nå en mer miljømessig bærekraft, ressurseffektivitet og demping av klimaendringene. Denne endringen vil kreve en samlet innsats fra ulike interessenter, inkludert beslutningstakere, bransjeaktører, forskere og samfunnet som helhet, for å overvinne barrierene og kapitalisere på driverne som kan fremskynde innføringen og spredningen av sirkulær praksis i den norske veiinfrastrukturen.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleSirkulærøkonomi i norsk veiinfrastruktur: Veien videre
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record