Show simple item record

dc.contributor.advisorBjorvatn, Torbjørn
dc.contributor.authorHatlevik, Silje
dc.contributor.authorHitrof, Eivind Andreas
dc.date.accessioned2023-06-29T16:24:29Z
dc.date.available2023-06-29T16:24:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143797250:37167133
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074523
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractFusjonsprosesser er en omfattende endringsprosess som ofte ender med å mislykkes. Behovet for hvordan man får til vellykkede endringsprosesser eksisterer fortsatt, og derfor har denne masteroppgaven som mål å finne ut hva ledelsen i Å Energi har gjort for å motivere medarbeiderne for fusjonsprosessen. Gjennom 16 intervjuer av ledere og medarbeidere er det undersøkt hva ledelsen har gjort for å involvere medarbeiderne, samt hvilken atferd lederne har hatt. Atferden har blitt sammenlignet opp mot transformasjonsledelse, og hvordan dette påvirker de ansatte sin trivsel på jobben i en fusjonskontekst. Funnene viser at lederne har blitt involvert i en større grad enn medarbeiderne. Samtlige har fått tilbud om å delta på en kulturundersøkelse og en to-dagers konsernsamling. Lederne har også blitt involvert i å utforme organisasjonskartet. I hvilken grad workshoper er utført på andre områder av integrasjonsarbeidet er usikkert. Transformasjonsledelse har blitt utøvd under fusjonsprosessen. Selv om transformasjonsledelse er et viktig element for at de ansatte skal trives på jobben, spiller også andre faktorer inn – som arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Samtlige oppgir en lik eller styrket tillit og motivasjon som følge av fusjonen, noe som bekrefter at prosessen så langt har blitt utført på en god måte.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleÅ Energi - En casestudie om hvordan ledere i energisektoren involverer medarbeiderne ved en fusjonsprosess, og hvilken betydning transformasjonsledelse har for medarbeidertilfredshet i denne konteksten.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record