Recent Submissions

 • Circular economy strategies for battery cell manufacturers: A case study of newly established Morrow Batteries 

  Asadi, Farishta (Master thesis, 2022)
  During the past few years, electric mobility has increasingly flourished. Comparative assessments of both electric vehicles (EVs) and internal combustion engine vehicles (ICEVs) have demonstrated that EVs, compared with ...
 • Kontinuerlig forbedring i den norske prosessindustrien 

  Lundhaug, Alexander Nilsen; Boneng, Jonas Kristoffer (Master thesis, 2022)
  Prosjektet tar for seg virkemidler og krav for å forankre en organisasjonskultur som ser positivt på innovasjon, forandringer og forbedringer. Det er gjennomført en abduktiv forskning ved intervju av fire organisasjoner, ...
 • The impact of electronic procurement on buyer-supplier relationships 

  Pham, Petter (Master thesis, 2022)
  Increased globalisation and global sourcing over the past 30 years have made the Internet and information technology (IT) along with the procurement role within companies more and more important. Electronic procurement ...
 • Strategisk Prosjekteringsledelse i Byggebransjen 

  Dennis, Jerome Doepoh (Master thesis, 2022)
  Prosjekteringsledelse er en ledelsesfunksjon mange mener er vesentlig mer krevende enn prosjektledelse. Prosjekteringsledelse får kritikk grunnet dårlig planlegging, tilrettelegging, styring og koordinering. Dette kan ...
 • Economic Feasibility for Producing Asparagus Lettuce 

  Christensen, Simon (Master thesis, 2022)
  Pressure on farmlands due to increasing population is compelling maximization of agricultural practices per unit acreage of food production. The urban population is rapidly increasing, forcing city-dwellers to consider ...
 • Tiltak for gevinstrealisering i interne prosjekter i prosessindustrien 

  Sætre, Tonje; Holteberg, Kathrine (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker interne prosjekter i fem bedrifter i prosessindustrien i Norge. Oppgaven er spesielt opptatt av å belyse hvordan bedriftene tilrettelegger for gevinstrealisering i interne prosjekter. Følgende ...
 • Tiltak for gevinstrealisering i interne prosjekter i prosessindustrien 

  Holteberg, Kathrine; Sætre, Tonje (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven undersøker interne prosjekter i fem bedrifter i prosessindustrien i Norge. Oppgaven er spesielt opptatt av å belyse hvordan bedriftene tilrettelegger for gevinstrealisering i interne prosjekter. Følgende ...
 • Forbrukerfleksibilitet: Et alternativ til nettinvesteringer i regionalnettet? 

  Stokke, Eirik; Kvivik, Baste Johan (Master thesis, 2022)
  Behovet for elektrisitet er forventet å øke kraftig søm følge av elektrifisering og fremvekst av ny næringsvirksomhet. Strømnettet må følgelig oppgraderes for å håndtere den økte belastningen, og må dimensjoneres for å ...
 • ISO 9000 prinsippet menneskers engasjement i anlegg 

  Lusti, Kerttu (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven ser på bruk av prinsippet menneskers engasjement i en mellomstor anleggsbedrift, Park & Anlegg. Prinsippet har sin opprinnelse i ISO 9000, og legger grunnlaget for ISO 9001 som er en kvalitetsstandard ...
 • Kontinuerlig forbedring i den norske prosessindustrien 

  Boneng, Jonas Kristoffer; Lundhaug, Alexander Nilsen (Master thesis, 2022)
  Prosjektet tar for seg virkemidler og krav for å forankre en organisasjonskultur som ser positivt på innovasjon, forandringer og forbedringer. Det er gjennomført en abduktiv forskning ved intervju av fire organisasjoner, ...
 • Environmental Product Declaration as a Mobilizer to Achieve Competitive Advantages 

  Andresen, Vilde Lundh; Zimmer, Hans Fredrik Guddal (Master thesis, 2022)
  Global climate challenges have led to a significant increase in renewable energy production. Currently, energy generated from the sun is the fastest-growing energy source globally. Solar panels based on silicon make it ...
 • Energy management in battery manufacturing: A life cycle costing perspective A case study of Morrow Batteries pilot cell factory 

  Hermansen, Erlend; Mikkelsen, Ørjan (Master thesis, 2022)
  Sustainable operations play a more prominent role in businesses today than before, and the focus on economic profits must share the attention with environmental and social sustainability. As a part of Sustainable Operations ...
 • Energy management in battery manufacturing: A life cycle costing perspective A case study of Morrow Batteries pilot cell factory 

  Mikkelsen, Ørjan; Hermansen, Erlend (Master thesis, 2022)
  Sustainable operations play a more prominent role in businesses today than before, and the focus on economic profits must share the attention with environmental and social sustainability. As a part of Sustainable Operations ...
 • I tilnærmingen til en ny industri - Havvind 

  Westby, Jonas; Trommestrad, Oddbjørn (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven ser på hvordan leverandørbedrifter i Agder tilnærmer seg det fremvoksende markedet - havvind. Dette gjennom å undersøke bedrifters forretningsmodell, strategier og dynamiske kapabiliteter. I dag ...
 • The Sustainable Development of Grorud Workshop 

  Khayre, Dalmar (Master thesis, 2022)
  Grorud workshop is a railway property that is owned by BNE, and the property is in a central area of Oslo. The workshop is one of Oslo’s largest industrial workplaces and consists of properties in Nyland and Alnabru. Grorud ...
 • Lønnsomhet ved resirkulering av anodegrafitt - En casestudie av Vianode 

  Hansson, Robin (Master thesis, 2022)
  Global oppvarming og naturforringelse truer biologisk mangfold og menneskers fremtidige livsgrunnlag. Det haster å avkarbonisere transport og energi-sektorer globalt. Litiumbatterier er en nøkkelkomponent i et helelektrisk ...
 • I tilnærmingen til en ny industri - Havvind 

  Trommestad, Oddbjørn; Westby, Jonas (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgaven ser på hvordan leverandørbedrifter i Agder tilnærmer seg det fremvoksende markedet - havvind. Dette gjennom å undersøke bedrifters forretningsmodell, strategier og dynamiske kapabiliteter. I dag ...
 • Automation of Rolling Forecasting: A Case Study in the Norwegian Process Industry 

  Mahmoud, Fahd Mohammed (Master thesis, 2022)
  Artificial intelligence have fascinated scientist with the ability of imitating human behaviour and mindset through mathematical computing. It can also be argued that artificial intelligence have the potential to surpass ...
 • Tegningsløse samferdselsprosjekter 

  Ugland, Marius (Master thesis, 2022)
  Det er ingen tvil om at tegningsløse prosjekter med bruk av BIM-modeller er fremtiden innenfor samferdselsbransjen. Det har de siste årene skjedd en stor utvikling av teknologien bak BIM-verktøy, noe som har åpnet nye ...
 • Evaluering av relasjoner og samarbeid i IPL prosjektet E6 Kvål-Melhus 

  Egeland, Julie Skarpeid (Master thesis, 2022)
  Bygg-og anleggsbransjen har vist til økende interesse for relasjonelle kontraktsmodeller som følge av mer kompliserte og mer innovative prosjekter. Disse modellene setter høyere krav til samarbeid og bedre dynamikk mellom ...

View more