Show simple item record

dc.contributor.advisorFidje, Anders Skarpeteig
dc.contributor.authorGuttormsen, Chris Owe
dc.contributor.authorRepstad, Magnus
dc.date.accessioned2023-06-29T16:23:23Z
dc.date.available2023-06-29T16:23:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:147311215:34949008
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074457
dc.description.abstractProgrammering er fortsatt nytt i skolen, men inntil nå har hovedsakelig blokkprogrammering blitt brukt. Likevel er blokkprogrammering stort sett bare brukt i grunnskolen, og fra videregående og utover i arbeidslivet er det tekstprogrammering som foretrekkes. Denne studien undersøker 8.trinn elevers første møte med tekstprogrammering, og forsøker å svare på disse forskningsspørsmålene; 1. Hvilke utfordringer har elever i sitt første møte med Python? 2. Hvordan bruker 8.trinn elever sine erfaringer i Scratch til å løse oppgaver i Python? Teorien som danner grunnlaget for å besvare disse spørsmålene er teorien om instrumentell skapelse, her representert av Buteau et al. (2020) og en studie av Qian og Lehman (2017). Den sistnevnte er basert på et rammeverk av Bayman og Mayer (1988) hvor nybegynneres utfordringer og misoppfatninger innenfor syntaks, begreper og strategier blir identifisert. Denne studien er designet som en kvalitativ flerkasus studie hvor tre ulike 8.klasser fikk oppgaver hvor de for første gang møtte programmeringsspråket Python. Seks grupper fra disse klasses deltok videre i et reflekterende intervju. Her ble deres utfordringer innenfor syntaks, begreper og strategi identifisert, sammen med deres forsøk på å bruke deres tidligere erfaring fra Scratch til å løse oppgavene i Python. Funnene tyder på at elever har utfordringer med syntaks i form av å skrive kode, definisjoner av datatyper og forståelse av indikatorer og feilmeldinger. Det virker også som at elevene har en del utfordringer knyttet til forståelsen av input og variabler, og sliter med å identifisere variabler i tekstprogrammer. Flere av elevene viste også en feilaktig forståelse av hvordan programmet gjør utregninger, og mangler gode strategier i arbeid med tekstprogrammering. Resultatene er derimot ikke overraskende siden dette var deres første møte med tekstprogrammering, og elevenes ufullstendige forståelse av input og variabler stammer nok fra manglende erfaringer med dem. Studien har videre avdekket en del ulikheter mellom blokkprogrammering og tekstprogrammering og noen egenskaper i Scratch kan skape utfordringer for elever. Deler av elevenes kunnskap i blokkprogrammering er dermed ikke direkte overførbar til tekstprogrammering. Dette kan tyde på at grep burde gjøres innenfor arbeid med blokkprogrammering, slik at elevene blir bedre forberedt på overgangen, og eventuelt blir introdusert i tekstprogrammering tidligere.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title8.trinn elevers første møte med tekstprogrammering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record