Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Hans Kristian
dc.contributor.advisorGoodchild, Simon
dc.contributor.authorLarssen, Tonje
dc.contributor.authorStokkeland, Henrik
dc.date.accessioned2023-06-29T16:23:22Z
dc.date.available2023-06-29T16:23:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:147311215:34451231
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074456
dc.description.abstractRepresentasjoner har stor plass i matematikkfaget, særlig representasjoner knyttet til funksjoner. Ofte kan ulike matematiske begreper være svært abstrakte, og representasjoner er da nødvendig for å få tak i deler av matematikken. Temaet for denne masteroppgaven er bruk av og oversettelser mellom ulike representasjoner av funksjoner blant elever på 10. trinn. Vi har observert og samlet inn skriftlige besvarelser fra to klasser, hvor elevene til sammen ble delt inn i ni grupper. Ved to av disse gruppene har observasjonen foregått ved hjelp av videopptak. Bakgrunnen for denne studien er følgende forskningsspørsmål: 1. Hva karakteriserer 10. trinn-elevers oversettelser mellom ulike representasjoner av funksjoner i arbeid med oppgaver løst i grupper? 2. Hva karakteriserer 10. trinn-elevers valg av representasjoner i gruppearbeid med funksjoner? For å besvare disse spørsmålene har vi tatt utgangspunkt i representasjonsregistre (Duval, 2006, 2017), manipulative modeller (Lesh, 1979), overganger mellom representasjoner (Duval 2006, 2017) og hjelpemiddelrepresentasjoner (Janvier, 1987). Som analyseverktøy har vi tatt i bruk Hitts (1998) nivåer av forståelse av funksjoner. Læringsperspektivet for studien er sosialkonstruktivisme, da dette tillater oss å ta ståsted som observatører for sosiale interaksjoner og handlinger og samtidig si noe om elevers internalisering av matematiske begreper. Våre funn viser at elevene ofte velger løsninger som er hensiktsmessige for dem til hvert tidspunkt og endrer disse der de finner det nødvendig. Det kommer også frem at i arbeid med å sammenkoble ulike representasjoner er det de verbale representasjoner som skaper mest utfordringer.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title10. trinn-elevers arbeid med representasjoner av funksjoner
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record