Show simple item record

dc.contributor.advisorSkreland, Lisbeth Ljosdal
dc.contributor.authorJohansen, Iselin Bjelland
dc.date.accessioned2023-06-27T16:23:13Z
dc.date.available2023-06-27T16:23:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.uia:inspera:143768224:10907680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073707
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se få et innblikk i hva slags føringer den siviliserende prosessen legger for barns muligheter for å yte motstand. Den tar utgangspunkt kvalitative studie. Metodene som er brukt er observasjoner fra barnas perspektiver retter mot motstand, og intervju av barnehagelærer med tanke på hennes tanker rundt problemstillingens begreper. Med utgangspunkt i Elias (1939, 1999) og Gilliam & Gulløv (2012) gir oppgaven ett innblikk i den siviliserende prosessens utgangspunkt. Her vises det til de vesentlige trekkene samt gangen i prosessen. I tillegg viser jeg til blant annet Øksnes & Samuelsson (2017) & Dolk (2013, 2017) som skriver om barns motstand i barnehageinstitusjonene. Dette er for å få et innblikk i hvordan barns motstand kommer til syne. Ut fra disse perspektivene kom jeg fram til følgende problemstilling: På hvilken måte ser man sivilisering i dagens barnehageinstitusjoner, og hvordan påvirker dette barns muligheter for å yte motstand? Dataanalysen ble gjennomført gjennom en tematisk analyse, hvor jeg trekker koplinger mellom intervjuet og observasjonene. Resultatet viser hvordan siviliseringsprosessen legger føringer for dagens barnehageinstitusjoner. Gjennom disse føringene kommer det frem at det er lite rom for barns motstand, og at barna må i stor grad tilpasse seg institusjonen de er i. Nøkkelord: sivilisering, motstand  
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleBarns motstand gjennom den siviliserende prosessen i barnehageinstitusjonene
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record