Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrooke Hollister
dc.contributor.advisorMigle Helmersen
dc.contributor.authorRudolfsen, Unni
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:31Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:31Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106929611:69880649
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020442
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractSammendrag Tradisjonelle sykehjem har vært tilbudet som personer med demens har fått når døgnomsorgsplass er blitt nødvendig. Norge og andre land har de senere år blitt inspirert av Nederland med demenslandsbyen «De Hogeweyk» som var første av sitt slag. I denne oppgaven undersøkes et nytt omsorgskonsept i Sør-Norge. «Demenslandsby» eller «omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens» som det velges å kalles, er små enheter tilknyttet en avgrenset ‘landsby’. Noen bokollektiv er innredet etter ‘livsstil’ mens andre er uten. Pårørende har en viktig rolle, og kanskje spesielt til personer med demens. Problemstillingen som det har vært arbeidet med er «Hvordan påvirker omsorgskonsept for personer med demens pårørende og deres livskvalitet?». Kvalitativt design med intervju er benyttet som metode. Utvalg har bestått av 10 informanter som er pårørende til personer med demens som bor ved nytt omsorgskonsept. Systematisk tekstkondensering er brukt til analyse. Resultatene viser at pårørende stor grad er fornøyd med konseptet. Den største utfordringen viser seg å være knyttet til at fastlegeordningen som beholdes ved omsorgsboliger. Dette oppleves av de fleste pårørende som problematisk og kan påvirke pårørendes livskvalitet negativt. Konklusjon er likevel at nytt konsept for personer med demens er å foretrekke fremfor ordinært sykehjem for denne pasientgruppen og deres pårørende. Nøkkelord: demens, pårørende, omsorgsboliger, bokollektiv, livskvalitet, personsentrert omsorg
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleHvordan påvirker omsorgskonsept til personer med demens pårørende og deres livskvalitet? - en kvalitativ undersøkelse
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel