Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHalvorsen Sveaas, Silje
dc.contributor.advisorDanielsen, Kjersti Karoline
dc.contributor.authorCabral, Danielle
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:29Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106929611:70054014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020439
dc.description.abstractProsjektets bakgrunn: Nasjonale undersøkelser viser en økning i forekomst av psykiske helseutfordringer blant norske studenter siden 2010. Likevel er det begrenset kunnskap om tiltak og hva som faktisk kan bidra til bedre psykisk helse og livskvalitet for studentene. Forskning viser at fysisk aktivitet kan redusere symptomer på depresjon og angst blant voksne, og være et nyttig tiltak for personer med psykiske helseutfordringer. Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke gjennomførbarheten av en intervensjonsstudie med tilrettelagt trening for studenter med selvrapporterte psykiske helseutfordringer, samt å undersøke om treningsintervensjonen førte til endringer i studentenes psykiske helse, fysisk form, holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet og fysiske aktivitetsnivå. Metode: Studien er en pilotstudie, gjennomført som en kvasi-eksperimentell studie med pre og post målinger. Intervensjonen inkluderte to økter med tilrettelagt trening i gruppe i 10 uker med treningsinstruktør. Gjennomførbarheten ble vurdert på bakgrunn av rekruttering, oppmøte, frafall og uønskede hendelser. Deltakernes psykiske helse ble undersøkt gjennom målinger av symptomer, velvære og livskvalitet ved bruk av spørreskjemaer. Deltakernes muskelstyrke og kondisjon ble målt med henholdsvis modifiserte armhevninger, situps, gripestyrke og Andersen testen. Holdninger og motivasjon for fysisk aktivitet ble undersøkt gjennom et standardisert spørreskjema. Fysisk aktivitetsnivå ble målt med akselerometer. Resultater: I løpet av fire uker ble tretten deltakere rekruttert til prosjektet og ti deltakere fullførte studien, hvorav åtte av ti møtte opp til over 50% av treningsøktene. Det ble ikke rapportert om noen uønskede hendelser eller bivirkninger under intervensjonen. Det var en signifikant gjennomsnittlig reduksjon på 20% i symptomer på psykiske plager (p<0.008). For livskvalitet og psykisk velvære var det en bedring for enkelte deltakere, men var ikke statistisk signifikant (p>0.05). I gjennomsnitt økte deltakerne antall repetisjoner for modifiserte armhevninger med 5 repetisjoner (p<0.01), og modifiserte situps med 3 repetisjoner (p<0.02), og estimert maksimalt oksygenopptak (VO2maks) økte med 4.7 ml/kg/min (p<0.01). Det var ingen signifikante endringer for deltakernes gripestyrke eller fysiske aktivitetsnivå (p>0.05). Konklusjon: En 10 ukers intervensjon med tilrettelagt trening synes å være gjennomførbar og gunstig med tanke på psykisk helse og fysisk form for studenter med psykiske helseutfordringer. Det er behov for mer forskning som undersøker effekter av og erfaringer med tilrettelagt trening for studenter med psykiske helseutfordringer i en større studie. Nøkkelord: Studenter, psykisk helse, fysisk aktivitet, trening og fysisk form.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleStudenter sammen i bevegelse- En pilotstudie for å undersøke gjennomførbarheten av en intervensjon med tilrettelagt trening for studenter med psykiske helseutfordringer
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel