Show simple item record

dc.contributor.advisorMedin, Anine Christine
dc.contributor.advisorEngeset, Dagrun
dc.contributor.authorRøed, Christina
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:27Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106929611:3769257
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020436
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn: Gjennom hele livsløpet er kostholdet viktig for helsen vår. For at vi skal kunne følge med på utviklingen over tid, samt kunne iverksette intervensjoner som kan bidra til et sunnere kosthold blant unge voksne, trenger vi mer kunnskap om deres kostholdskvalitet. Denne gruppen er ikke godt nok representert i landsdekkende kostholdsundersøkelser, noe som er bakgrunnen Studentkost2. Hensikt: Hensikten med studien var å kartlegge førsteårsstudenter ved Universitetet i Agders inntak av mat- og drikkevarer, inntak av kosttilskudd og måltidsmønster, samt om variablene varierte med kjønn og foresattes utdanningsnivå. Metode: Alle nye førsteårsstudenter (n=5003) ved Universitetet i Agder ble invitert til å delta. Deltakende studenter svarte på et kort elektronisk spørreskjema som innebar bakgrunnsvariabler og et mattendensspørreskjema. Resultater: Totalt 476 (9,5%) førsteårsstudenter deltok i undersøkelsen. Blant resultatene ble det funnet at studentene ikke tilfredsstilte kostrådene for ‘5 om dagen’ og inntak av fisk. Kvinner spiste noe mer frukt, bær og grønnsaker, men mer sukkerholdige matvarer enn menn, mens menn hadde et høyere inntak av sukkerholdig drikke enn kvinner. Inntak av kosttilskudd var jevnt fordelt mellom kvinner og menn, og høyest i gruppen med foresatte med høyeste utdanningsnivå. Litt over halvparten (57,6%) av deltakerne inntok frokost daglig. Færrest i gruppen med foresatte med laveste utdanningsnivå inntok ‘5 om dagen’. Konklusjon: Studentenes inntak av frukt, bær og grønnsaker er særlig lavt, og det er flere svakheter i kostholdet sammenlignet med de nasjonale kostrådene. Kvinner har et noe bedre kosthold enn menn. Nøkkelord: Screener, unge voksne, studenter, kostholdskvalitet, måltidsmønster, Norge.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleStudentkost2 - en tverrsnittsundersøkelse som kartlegger studenters kosthold, kosttilskuddinntak og måltidsmønster.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record