Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVasstrøm, Mikaela
dc.contributor.advisorHelmersen, Geir
dc.contributor.authorLie, Emma Dybesland
dc.date.accessioned2022-09-21T16:25:27Z
dc.date.available2022-09-21T16:25:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:106929611:9537858
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3020435
dc.description.abstractDenne masterstudien har fokus på ensomhetsproblematikken blant studenter i Norge, som særlig ble et økende problem under koronapandemien. Bakgrunnen for dette prosjektet ble dermed å belyse utfordringen gjennom å studere byutvikling i et folkehelseperspektiv. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og bidra til økt kunnskap om sammenhengen mellom sosiale boformer og innvirkningen på studenters helse. Det er dermed formulert følgende problemstilling: «på hvilken måte kan sosiale boformer i kompakt byutvikling bidra til å redusere ensomhet og styrke livskvalitet blant studenter?». Studien gjennomføres som en kvalitativ studie, hvor semistrukturert intervju er benyttet. Utvalget består av åtte studenter fra Universitetet i Agder, en informant fra Kanalbyen og en informant fra Trollvegg Arkitektstudio. Intervjuene har blitt tatt opp med båndopptaker og deretter blitt transkribert. Transkripsjonene ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Sentrale funn i studien viste at utformingen av boligen må holde høy kvalitet og vektlegge estetisk bomiljø som appellerer til bruk. Videre kan deleløsninger som «den hjelpsomme naboen» bidra til økt tilhørighet til mennesker rundt seg, mens sosiale møteplasser kan skape inngangsport for samtale og opplevelser i hverdagen. Av studiens funn kan det dermed se ut til at økt kunnskap om studentene, samt fokus på etablering av sosiale boformer, kan være av betydning for å redusere ensomheten og styrke livskvalitet blant denne gruppen. Nøkkelord: Kompakt byutvikling, sosiale boformer, studenters helse, ensomhet og livskvalitet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleByutvikling i et folkehelseperspektiv
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel