Show simple item record

dc.contributor.advisorTofteland, Andre
dc.contributor.authorSuleyman, Rejav
dc.contributor.authorRasmussen, Kenneth
dc.date.accessioned2022-08-02T16:23:21Z
dc.date.available2022-08-02T16:23:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110159634:66043990
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009825
dc.description.abstractNorge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til en utslippsreduksjon på 50-55 prosent innen 2030 med 1990 som referanseår. Klimaloven ble senere vedtatt i 2017 som bidrag til arbeidet med denne forpliktelsen. Det er beregnet at 75 prosent av verdens CO2 utslipp kommer fra byene, og kommunene spiller derfor en viktig rolle i Norges bidrag til Parisavtalen. Vi har derfor valgt å studere hvordan store norske kommuner beregner og rapporterer klimagassutslipp innen egen virksomhet og geografiske kommunegrenser. For å svare på vår problemstilling har vi gjennomført en studie av de 8 største kommunene i Norge basert på innbyggertall med unntak av Oslo ettersom det er en fylkeskommune. Vi har lagt til grunn kommunenes egne rapporter og artikler som primærkilder, og rapporter og artikler fra andre statlige organer som SSB og Miljødirektoratet som sekundærkilder for dokumentanalysen. Rapportene i kommunene varierer i antall og omfang, men det fundamentale er nærmest likt. Dette er som følge av statlig forskrift (SPR) som sier at kommunene, fylkeskommunene og staten skal stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging (Klima- og miljødepartementet, 2018). Kommunene har lagt dette til grunn når de har utformet sine planer, og resultatet har vært at samtlige kommuner har minst 1 rapport som er en overordnet klimastrategi eller plan. Hovedsakelig beskriver den overordnede rapporten klimautfordringene i kommunen, og setter et hovedmål for utslippsreduksjon mot 2030 og 2050. Noen kommuner velger også å ha et mer detaljert metode og kunnskapsgrunnlag som vedlegg til den overordnede rapporten. Videre har de fleste kommunene et klimabudsjett som er et styringsverktøy for å oppnå de mål festede kuttene i klimagassutslipp. Budsjettet beskriver konkrete tiltak som kommer i form av prosjekter, initiativer og kampanjer. Her utredes reduksjonseffekten tiltakene vil ha i tonn CO2 ekvivalenter, kostnaden av tiltakene, hvordan det vil finansieres samt hvem som vil ha ansvar for gjennomføringen. I tillegg har alle kommunene et klimaregnskap som viser utslipp i CO2- ekvivalenter fordelt på ni sektorer som er utarbeidet gjennom SSB og Miljødirektoratet.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.titleKlima- og bærekraftsrapportering i kommunal sektor
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record