Show simple item record

dc.contributor.advisorShammas, Victor Andreas Lund
dc.contributor.authorLindstrøm, Jenny Lotta
dc.date.accessioned2022-07-12T16:23:22Z
dc.date.available2022-07-12T16:23:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.uia:inspera:110286236:65578476
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004767
dc.description.abstractSammendrag Formålet med denne oppgaven er å undersøke musikk som rehabilitering i fengsel. Gjennom 8 kvalitative intervjuer med tidligere innsatte som har drevet med musikk i fengsel og fagfolk som har jobbet med musikk i fengsel og har kunnskap om musikkrehabilitering i fengsel har oppgaven til hensikt å besvare følgende problemstilling: På hvilken måte kan musikk i fengsel ha en rehabiliterende virkning på innsatte? For å besvare problemstillingen vil oppgaven også besvare følgende forskningsspørsmål: «På hvilken kan musikk ha en lindrende effekt på «the pains of imprisonment»? «I hvilken grad kan musikk som skoletilbud sammenliknet med musikk som fritidstilbud påvirke følelsen av musikkens frihet i fengsel?». Oppgavens hovedfunn viser at musikken kan være en friplass fra den tette, kontrollerende og inngripende fengselshverdagen for de innsatte i utvalget. Fagfolkene i utvalget belyser hvordan de musikalske ferdighetene kan overføres til andre livsmestringsferdigheter. Datamaterialet viser at de innsatte i dette utvalget blir mer selvstendige, kan få økt selvtillit og forbedret selvbilde og en betydelig økning i mestringsfølelse. Musikkaktivitetene kan gi de innsatte i utvalget belønninger i form av aksept og positiv respons som kan føre til en økt følelse av verdighet, og en følelse av å være verdt mer enn den kriminelle handlingen de har begått.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of Agder
dc.title"Frihetens fengslende toner" - en kvalitativ studie av musikk som rehabiliteringstilbud i fengsel.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record