Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoneel, Eileen
dc.date.accessioned2015-09-15T07:59:06Z
dc.date.available2015-09-15T07:59:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299867
dc.descriptionMasteroppgave velferdsfag- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven omfatter en kvantitativ studie av sammenhengen mellom arbeidsbelastninger og sykefraværet. Anvendt data er Livsløp, Generasjon og Kjønn (LOGG)1. Det undersøkes for fire belastninger i jobben, hovedansvar for seks husholdarbeids oppgaver, og en kombinasjon av lønnet og ulønnet arbeid. Videre ses det på forskjellen mellom kvinner og menn, og tidsbruk i hjemmet. Oppgavens sentrale problemstilling er: Hvilken betydning har arbeidsbelastninger for sykefraværet? Dette har gitt grunnlag for å dele inn i fire hypoteser. Der jeg ser på betydningen av arbeidsbelastninger i jobben, begrenset til: stress, ubekvem arbeidstid, lite variasjon i arbeidet og uten fleksibel arbeidstidsordning. Sammenheng med arbeidsfordeling i hjemmet og sykefravær, og dobbeltarbeid effekt gjennom kombinasjon av jobb og familie. Videre ser jeg på om betydningen av arbeidsbelastningene for sykefraværet er mer kvinne spesifikke. Resultatene viser at det er sammenhenger i sykefraværet med belastninger i inntektsgivende arbeid, men ingen støtte for en dobbeltarbeid effekt. Arbeidsbelastninger i jobben, spesielt stress, ubekvem arbeidstid og ingen fleksitid, har små variasjoner i sammenheng med sykefraværet. Sammenhengen er forskjellig mellom kvinner og menn. Der menns fravær viser sterkest sammenheng med ubekvem arbeidstid og uten fleksibel arbeidstidsordning. Hos kvinner er betydningen av stress viktigst. Kontrollert for individuelle kjennetegn er også svangerskap og alder under 40 år viktig for å forklare kvinner sykefravær.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationME 509
dc.titleSykefravær og arbeidsbelastning Kombinasjon av yrketsaktivitet og husholdet: kjønnsforskjeller og tidsbruknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370nb_NO
dc.source.pagenumber66 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel