Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøiland, Renate
dc.date.accessioned2015-09-14T13:30:50Z
dc.date.available2015-09-14T13:30:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/299765
dc.descriptionMasteroppgave folkehelsevitenskap- Universitetet i Agder, 2015nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Denne oppgaven er skrevet som en del av Skolematprosjektet i Aust- Agder, som er en intervensjonsstudie der 6.trinn ved Birkeland skole har fått et gratis skolemåltid hver dag i cirka fem måneder, og 5.- og 7.trinn ved samme skole samt 6.trinn ved Froland skole har vært kontrollgruppe. Prosjektet går over et helt skoleår, men denne oppgaven analyserer midtveisdata. Hensikt og problemstilling: Prosjektets hovedmål var å evaluere i hvilken grad intervensjonen ville ha positive effekter på vektutvikling, et sunnere kosthold på skolen, et bedre læringsmiljø og økt motivasjon for læring. Denne oppgavens problemstilling er: -­‐ Påvirket et felles skolemåltid skolemiljøet målt ved elevenes oppfatning av egen oppførsel, trivsel, akademisk mestringstro og klassemiljø. -­‐ Har sosioøkonomisk status og kjønn noe å si for effekten av intervensjonen? Metode: Studien har en kvantitativ metode, med et kvasi-eksperimentelt design. Utvalget besto av 164 elever, hvor av 55 var i intervensjonsgruppen, samt 152 foreldre. For å måle oppførsel, trivsel, akademisk mestringstro og klassemiljø ble det laget fire ulike skalaer først på baseline, deretter på follow-up, og det ble gjort t-testanalyser på endringene på disse delt på intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. De samme analysene ble gjort stratifisert på kjønn og sosioøkonomisk status. Resultater: Analysene viste ingen signifikante funn; skolemåltidet påvirket ikke skolemiljøet, heller ikke når man stratifiserte på kjønn og sosioøkonomisk status. Konklusjon: Da utvalget var lite anbefales det videre forskning på et større utvalg.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationME 516
dc.titlePåvirker et felles skolemåltid skolemiljøet? Skolematprosjektet i Aust-Agdernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nutrition: 811nb_NO
dc.source.pagenumber99 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel