Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamodt, Conny Marie
dc.date.accessioned2021-11-09T14:01:06Z
dc.date.available2021-11-09T14:01:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAamodt, C.M. (2021). Demokratiske erfaringer i barnehagen. Barns møter med motstand og forhandlinger i frilek (Master´s thesis). University of Agder, Kristiansanden_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2828711
dc.descriptionMaster´s thesis in Kindergarten Knowledge (PED536)en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie med fokus på barns demokratiske erfaringer. Oppgavens funn er hentet fra en Steiner barnehage. Formålet med oppgaven er å få større innsikt i hvordan barn erfarer demokrati i frilek. Jeg ønsker også med denne oppgaven å utforske lekens verdi til å erfare den verden man er en del av. Når barn leker har de mange ønsker og ideer som de ønsker å bringe med seg inn i leken. Når barn leker og er deltagere i et felleskap med andre barn i barnehagen, møtes kryssende ønsker og behov fra barnas initiativer. Jeg beskriver i denne oppgaven hvordan barn opplever å møte denne motstanden som kan oppstå i møte med andre barn og materialitet i barnehagen. Jeg beskriver videre hvordan motstanden kan forårsake frustrasjon som igjen skaper nye handlinger. Jeg knytter dette opp til demokratiske erfaringer i frilek i lys av Hannah Arendt og Gert Biesta sin forståelse av demokrati og subjektets handlinger. Jeg utforsker frilekens rolle som arena for demokratiske erfaringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.subjectPED536en_US
dc.titleDemokratiske erfaringer i barnehagen. Barns møter med motstand og forhandlinger i frileken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Conny Marie Aamodten_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber73en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel