Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Lill-Ane Marlen
dc.date.accessioned2021-09-30T10:50:50Z
dc.date.available2021-09-30T10:50:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHenriksen, L.M. (2021) Revisorskifte i teori og praksis : Hva kan revisor gjøre for å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye revisjonsklienter? (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2786573
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditing (BE508)en_US
dc.description.abstractRevisors rolle som allmennhetens tillitsperson er sterkt knyttet til brukere av selskapers regnskap, men hvordan er revisors rolle i samarbeidet med revisjonsklientene? Den største utfordringen for revisjonsselskap er å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye revisjonsklienter. Jeg ønsket å finne ut om det er noe revisor kan gjøre for å redusere denne utfordringen. Med spesifikke faktorer som pris, kommunikasjon og bransjekompetanse hos revisor i bakhodet forsøker denne oppgaven å besvare følgende problemstilling: Hva kan revisor gjøre for å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye revisjonsklienter? Studiens teoretiske rammeverk består av relevant teori i forbindelse med revisorskifter, kundetilfredshet og kundelojalitet, og hvilke typer revisorer som eksisterer samt relasjoner mellom revisor og revisjonsklient. For å kunne besvare problemstillingen på en hensiktsmessig måtevalgte jeg å gjennomføre dybdeintervjuer med sju aksjeselskap som skiftet revisjonsselskap i 2018 eller 2019, og ett selskap som ikke skiftet revisor innenfor samme tidsperiode. Studien konkluderer med at revisor kan påvirke en revisjonsklients beslutning om å skifte revisor. For å beholde eksisterende revisjonsklienter er det viktig med en åpen kommunikasjonslinje mellom revisjonsklient og revisor slik at begge parter kan kommunisere bekymringer dersom dette skulle oppstå. Revisor må videre kunne tilpasse seg de forskjellige revisjonsklientene. For å tiltrekke seg nye revisjonsklienter er det viktig at revisor synliggjør verdiene revisor kan bidra med for revisjonsklienten. Her blir faktorer som et godt renommé og revisors evne til å kommunisere sin rolle som rådgiver trukket fram.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508en_US
dc.titleRevisorskifte i teori og praksis : Hva kan revisor gjøre for å beholde eksisterende og tiltrekke seg nye revisjonsklienter?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2021 Lill-Ane Marlen Henriksenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.source.pagenumber121en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal