Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØvrebø, Daniel Henry
dc.date.accessioned2015-03-03T09:17:47Z
dc.date.available2015-03-03T09:17:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278232
dc.descriptionMasteroppgave musikk- Universitetet i Agder, 2014nb_NO
dc.description.abstractDet er ikke alltid at komponister opplever anerkjennelse utenfor sine egne landegrenser. Betsy Jolas har en solid posisjon i det franske musikklivet i etterkrigstiden, men kjennskap til hennes musikk er ellers i Europa forbeholdt spesielt interesserte. I denne oppgaven har jeg undersøkt Jolas' Épisode I for uakkompagnert fløyte. Dette er et nokså tidlig verk, men det viser tydelige tegn på en eklektisk og original stil. Hovedvekten har vært å se nærmere på hvilke elementer som er nødvendige for en omfattende forståelse av stykket. Jeg har kartlagt de musikkhistoriske og stilmessige innflytelsene som har preget komponisten og utarbeidet en analyse. Ettersom tradisjonelle musikalske elementer som tonalitet, melodikk og tradisjonell satsform er fraværende, har jeg i analysen fokusert på hvilke utfordringer utøveren møter i løpet av innstuderingsprosessen. Stikkord: Jolas, fløyte, interpretasjon, analyse, Épisode I, serialisme, 1900-tallet Not every composer enjoys recognition beyond the borders of their own countries. Betsy Jolas occupies a firm position in french post-war music life, but elsewhere in Europe, attention to her music is reserved for people with a special interest. This thesis examines Jolas' Épisode I for unaccompanied flute. Although a relatively early work, it nevertheless shows clear traits of an eclectic and original style. My main intent has been to explore the components that constitute a comprehensive understanding of the piece. I have identified the historical and stylistic influences on the composer, and have done an analysis. Since traditional musical elements such as tonality, melody and conventional form are absent, I have centered my analysis around the challenges met by the interpreter during the study process. Key words: Jolas, flute, interpretation, analysis, Épisode I, serialism, 20th centurynb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectMUK 500
dc.titleEn analyse av Betsy Jolas' Épisode 1 for fløytesolo en studie av uakkompagnert musikk for fløyte med fokus på interpretatoriske utfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music theory: 112nb_NO
dc.source.pagenumber44 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel