Show simple item record

dc.contributor.authorPigao, Joyce
dc.contributor.authorNordhelle, Frode
dc.date.accessioned2021-02-10T13:34:59Z
dc.date.available2021-02-10T13:34:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPigao, J. & Nordhelle, F. (2020) Relasjonsledelse og måloppnåelse i spesialisthelsetjenesten. (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2727222
dc.descriptionMaster's thesis in Management (ORG917)en_US
dc.description.abstractMasteroppgaven tar for seg en moderne ledelsesretning kalt relasjonsledelse og undersøker om relasjonskompetanse har sammenheng med måloppnåelse i spesialisthelsetjenesten. Teorien om relasjonskompetanse hentes fra Jan Spurkeland sin bok «Relasjonskompetanse» (Spurkeland, 2017a) hvor 13 ulike relasjonsferdigheter belyses. Spurkeland har forsket på relasjonsferdighetene opp mot kontrollvariabelen «Resultatorientering». I sin masteroppgave har Lisa Eiken (Eiken, 2016)tatt Spurkelands teori inn i skolen. Hun har undersøkt om relasjonsferdigheter har sammenheng med måloppnåelse for skoleledere (rektorer). Målindikatorene i undersøkelsen hennes var «overordnede vedtatte mål» og «enhetens egne mål». Hun fant at relasjonskompetanse har stor sammenheng med måloppnåelse i skolen. Vår masteroppgaven tar Spurkelands teori inn i spesialisthelsetjenesten, nærmere bestemt rus- og psykiatrifeltet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917en_US
dc.titleRelasjonsledelse og måloppnåelse i spesialisthelsetjenestenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Joyce Pigao & Frode Nordhelleen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.source.pagenumber77en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal