Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksen, Kjetil
dc.date.accessioned2021-02-05T11:05:16Z
dc.date.available2021-02-05T11:05:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationEriksen, K. (2020) En analyse av IFRS 15 : «Gir en implementering av IFRS 15 fra NRS 2 økt regnskapskvalitet for selskaper innenfor bygg – og anleggsbransjen i Norge?» (Master's thesis). University of Agder, Kristiansand.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2726397
dc.descriptionMaster's thesis in Accounting and auditing (BE508)en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler IFRS 15 – Revenue from contracts with customers. Standarden ble gjeldende for alle foretak som avlegger regnskapet etter IFRS fra 01.januar.2018. Oppgavens problemstilling går ut på å undersøke om en implementering av IFRS 15 fra NRS 2 vil kunne gi økt regnskapskvalitet for bygg- og anleggsbransjen i Norge. Utredningen vil gjennomgå formål og målsetninger med regnskap, hvor regnskapsmodeller, regnskapsformål og perspektiver for regnskapet blir gjennomgått. Hvor blant annet faktorene som har innvirkning på regnskapskvaliteten og hva som anses å være verdifull informasjon basert på det konseptuelle rammeverket blir gjennomgått . Dette danner grunnlaget for den teoretiske analysen. Problemstillingen vil bli forsøkt løst gjennom den teoretiske analysen hvor NRS 2 og IFRS 15 blir sammenlignet og diskutert. Den teoretiske analysen benytter det konseptuelle rammeverket som en referanseramme for drøftelsen. Dette er på bakgrunn av forutsetningene som blir tatt i innledningen. Formålet med analysen er å drøfte om regnskapskvaliteten blir økt ved implementeringen av IFRS 15. Analysen blir gjort ved hjelp av eksempler, betraktinger og diskusjoner som har vært rundt standarden. Funnene fra den teoretiske analysen tyder på at IFRS 15 vil kunne gi en sterkere sammenlignbarhet mellom selskapene og bedre informasjonsgrunnlag gjennom notene tilhørende regnskapet. Denne oppgaven konkluderer avslutningsvis med at en implementering av IFRS 15 vil kunne gi økt regnskapskvalitet for bygg- og anleggsbransjen i Norge. Konklusjonen peker i retning av at en implementering av IFRS 15 vil kunne gi økt sammenlignbarhet mellom foretakene på tvers av bransjen, ved at den eliminerer svakheter og uoverensstemmelser i tidligere regelverk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508en_US
dc.titleEn analyse av IFRS 15 : «Gir en implementering av IFRS 15 fra NRS 2 økt regnskapskvalitet for selskaper innenfor bygg – og anleggsbransjen i Norge?»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holder© 2020 Kjetil Eriksenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber95en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal