Show simple item record

dc.contributor.authorEftevaag, Anne
dc.date.accessioned2020-07-01T10:55:28Z
dc.date.available2020-07-01T10:55:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660296
dc.descriptionMaster's thesis Fine Arts KF500 - University of Agder 2018en_US
dc.description.abstractDrodling omtales for det mestesom en ubevisst tegning man lager mens man er opptatt mednoe annet.Internasjonal forskning har fokusert på drodlingens innvirkning på hukommelse og konsentrasjon og viser atdrodlere husker bedre enn ikke-drodlere (Andrade, Tadayon & Afhami). I mine undersøkelser, som er utført ved tre skoler på Sørlandet, kommer det frem at mer enn halvparten avelevenefra 5. til 10.klasse drodler i skoletimene, uten at konsentrasjonen nødvendigvis øker. Derimotsier nesten halvparten at de gjør det fordi undervisningen kjeder dem og atdrodling er gøy.Denne oppgaven undersøker drodlingens forekomst i skolen og hvordan drodling kan kobles sammen med tegneundervisning,for på den måten å gi elevene en følelse av både mestring og glede. Mestring og glede innen tegning anser jeg som svært viktig, og nå somKunnskapsdepartementet har vedtatt at kjerneelementene i kunst og håndverksfaget skal fornyes fra høsten 2020synes jeg det blirenda mer viktig. Faget skal da bli mer praktisk og utvikling av tegneferdigheter beskrives som grunnleggende innen visuell kommunikasjon (Kunnskapsdepartementet, 2018b, s. 2). Med økt fokus på tegning øker etter min mening viktigheten av å gi elevene økt tegneglede.Gjennomjobbenmin som museumspedagog møter jeg ofte elever som sier at de ikke kan tegne eller at tegning er kjedelig. Dette opplever også kunst-og håndverkslærere mer og mer av i skolen (Garnaas, 2015, s. 12-15).Om drodling, med sin åpne, utforskende og lekpregede form trekkes aktivt inn i tegneundervisningen i kunst og håndverk, kan elevene hjelpes tilå se på tegning på en ny måte, og daspesielt de elevene som befinner seg i den såkalte «tegnekrisen»(Frisch, 2003).Oppgaven ser også på andre måter å anvende drodling på i skolen.De senere årene har det kommet frem at flere førsteklassinger sliter med at skolen er for teoripreget.Jeg tenker at drodling kan vurderes som metode for å bidra til en mer variert skolehverdag. På grunnlag av de ovenfor nevnte punktersynes jeg denne oppgaven er viktig å skrive. Oppgaven består av to faser: I første fase kartlegger jeg omfanget av drodling i skolen. I andre fase gjennomfører jeg et didaktisk opplegg med fokus på drodling, for å vise hvordan drodling kan brukes i kunst og håndverksfaget.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectKF500en_US
dc.titleLek med blyanten : En undersøkelse om drodlingens betydning i skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.source.pagenumber127 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal