Show simple item record

dc.contributor.authorFredriksdatter, Line
dc.contributor.authorHersvik, Ingvild
dc.date.accessioned2019-10-14T08:29:17Z
dc.date.available2019-10-14T08:29:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621869
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg kulturens rolle i kommunesammenslåingsprosesser. NOKU (Norsk kulturforum) og KS (Kommunenes sentralforbund) har anbefalt at kommuner som skal slå seg sammen bør bruke kunst og kulturtiltak for å skape en felles identitet og et fellesskap på tvers av gamle kommunegrenser. Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvilke forventninger kommunene Nye Tønsberg og Nye Drammen knytter til kultur i denne sammenhengen, og hva som er rasjonalet bak. Hovedproblemstillingen i oppgaven er «Hvilke forventninger har Nye Tønsberg og Nye Drammen til kulturens rolle i kommunesammenslåingsprosessen, og hva er rasjonalet bak disse forventningene?»Undersøkelsen i oppgaven benytter en kvalitativ metode, og det er gjennomført både dokumentanalyse og fokusgruppeintervju i begge de to prosjektkommunene. Ordet kultur kan forstås på mange måter, og det er viktig å ha klart for seg hvilket kulturbegrep det til enhver tid er snakk om. I denne oppgaven forstås kultur både som produkt, som aktiviteter, det å skape kunst og kultur, som et avgrenset samfunnsområde og som noe iboende som verdier og normer som en gruppe mennesker deler. Funnene i denne oppgaven viser at begge prosjektkommunene har forventninger til at kultur kan bidra til å skape eller ivareta identitet og skape integrasjon mellom mennesker i den nye kommunen, styrke lokaldemokratiet og bidra til å skape fortellingen om at den nye kommunen er et godt sted å være, noe kan tenkes å ha betydning i en kommunesammenslåingsprosess.Denne oppgaven har gitt oss et innblikk i situasjonen slik den er i de to prosjektkommunene akkurat nå, midt i en omfattende sammenslåingsprosess. Politikk utformes og prosjekter iverksettes parallelt med våre undersøkelser, og mange av «svarene» vi har brukt tid på å lete etter, vil kanskje være opplagte om ikke lenge, eller de kan ha endret seg i etterkant av vår undersøkelse. Likevel har arbeidet gitt oss et innblikk i hvordan en stor endringsprosess foregår på planleggingsstadiet, og hvordan veien ofte blir til mens man går.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleKulturens rolle i kommunesammenslåingen : Hvilke forventninger har Nye Tønsberg og Nye Drammen til kulturens rolle i kommunesammenslåingsprosessen, og hva er rasjonalet bak disse forventningene?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber82 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal