Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Jørgen
dc.contributor.authorKallhovd, Bjørnar
dc.date.accessioned2019-09-16T09:32:30Z
dc.date.available2019-09-16T09:32:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616925
dc.descriptionMasteroppgave revisjon og regnskap BE508 - Universitetet i Agder 2019nb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien er i hovedsak et offentlig tilsyn av revisjonsbransjen, som avdekket svakheter ved deler av utvalgsprosessen. Tilsynet tydet på at små og mellomstore revisjonsselskaper hadde de største utfordringene, blant annet ved utførelsen og dokumentasjonen av utvalg. Dagens teknologiske utvikling kan by på mulige løsninger som kan påvirke revisjonen. De store aktørene i bransjen har i lengre tid utviklet egne revisjonsverktøy for å forbedre sin praksis, noe små og mellomstore revisjonsselskaper ikke har hatt ressursene til. Det nye norskutviklede revisjonsverktøyet SmartBob er utviklet for nettopp dette segmentet, og har automatiske funksjoner som skal bistå revisor gjennom revisjonen.I denne studien er formålet å kartlegge dagens praksis og hvordan automatisering kan påvirke utvalgsprosessen hos små og mellomstore revisjonsselskaper. Utvalgsprosessen utgjør i denne studien revisors risikovurdering, utvalg i revisjon og dokumentasjon. Studien tar for seg SmartBob som et eksempel på automatisering.For å danne grunnlaget i studien ble det gitt en innføring i revisjonsteori, samt en fordypning i de utvalgte temaene som var sentrale i studien. Det ble utført syv dybdeintervjuer med revisorer i små og mellomstore revisorselskaper for å samle inn data. Studien benyttet seg av kvalitativ forskningsmetode, da dette var mest hensiktsmessig for studiens formål. Våre funn viser at automatisering kan påvirke dagens risikovurdering, utvalgsmetoder og dokumentasjon. Studien indikerer gunstige effekter som tidsbesparelse, dypere innsikt, mindre overrevidering og mer tilfredsstillende dokumentasjon. På den andre siden tyder funn på en generell utfordring med automatisering når det kommer til de minste revisjonskundene. Størrelsen og kompleksiteten på de mindre revisjonskundene kan være bedre egnet for vurderinger og metoder basert på revisors profesjonelle skjønn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508nb_NO
dc.titleDigitalisering av revisjonen i små og mellomstore revisjonsselskaper : Automatisering av utvalgsprosessen illustrert ved SmartBobnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Informasjons- og kommunikasjonsteknologi: 550nb_NO
dc.source.pagenumber94 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal