Show simple item record

dc.contributor.authorTveit, Sverre
dc.contributor.authorOlsen, Rolf Vegar
dc.date.accessioned2019-05-02T12:05:23Z
dc.date.available2019-05-02T12:05:23Z
dc.date.created2018-12-20T11:16:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 2018, 12 (4), .nb_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2596322
dc.description.abstractHvilke roller har eksamen i norsk grunnopplæring? I Forskrift til opplæringslova framgår det blant annet at eksamenskarakteren skal fastsette kompetansen til eleven ved slutten av opplæringen i faget. Denne artikkelen viser imidlertid at policydokumenter og policyutviklere har en rekke forventninger til hva man skal oppnå ved å ha eksamen og hva man skal kunne benytte eksamensresultater til. I et samspill mellom teori og empiri identifiser artikkelen tre roller for vurdering: å sertifisere, styre og støtte læring og undervisning. Dette begrepsapparatet brukes til å analysere både eksamens formelt definerte formål, og tilsiktede og utilsiktede funksjoner ved eksamenssystemet. Artikkelen baserer seg på tre typer historiske data: (i) Stortingsmeldinger, (ii) Utdanningsdirektoratets årlige rapporter, Utdanningsspeilet, samt (iii) ekspertintervjuer gjennomført i 2013 med en statssekretær og en seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet, og direktøren og en avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet. I tillegg er det gjort en analyse av gjeldende bestemmelser, slik de kommer til uttrykk i Forskrift til opplæringslova og Rammeverket for eksamen av 2017. Artikkelen avdekker manglende avklaringer av eksamens formål og peker på at dette kan føre til at politikere og andre policyutviklere forvalter og videreutvikler eksamenssystemet på sviktende grunnlag. Videre kan det føre til at Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen og andre tilsynsmyndigheter, skoleeiere, skoleledere, lærere, foreldre og elever bruker eksamensdata på uheldige måter. Artikkelen konkluderer med at lovverk, forskrift og rammeverk for eksamen bør gjennomgås og endres til eksplisitt å uttrykke de rollene eksamen skal fylle og ikke. Slik kan man få et bedre utgangspunkt for å utvikle eksamensprøver og sikre hensiktsmessig bruk av eksamensresultater både nasjonalt og lokalt.nb_NO
dc.description.abstractEksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæringnb_NO
dc.description.abstractThe multiple roles of national exams in the certification, governing and support of learning and instruction in Norwegian secondary education.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.urihttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/6381/5658
dc.titleEksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæringnb_NO
dc.title.alternativeThe multiple roles of national exams in the certification, governing and support of learning and instruction in Norwegian secondary education.nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.source.volume12nb_NO
dc.source.journalActa Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norgenb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.5617/adno.6381
dc.identifier.cristin1646108
dc.description.localcodeNivå1nb_NO
cristin.unitcode201,14,1,0
cristin.unitnameInstitutt for pedagogikk
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record