Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Alf Frode
dc.date.accessioned2018-10-01T09:33:12Z
dc.date.available2018-10-01T09:33:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565425
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractI forbindelse med masteroppgaven har jeg intervjuet deltagere i arbeidsgrupper og referansegruppe med tillitsvalgte. Fokuset har vært deltagere sine erfaringer i forhold til involvering, i prosessen med Utviklingsplan 2030 ved Sørlandet sykehus. Det er også undersøkt om det er forskjeller i forhold til hvilken lokasjon deltagere representerte, de aktuelle lokasjonene er Kristiansand, Arendal og Flekkefjord. Sørlandet sykehus var tidlig ute med å lage en utviklingsplan, som er en helhetlig og langsiktig plan for foretaket. Det skulle blant annet tas stilling til fremtidig driftsmodell hvor valgene stod mellom tre alternativer: 1. Fortsatt tre somatiske sykehus, 2. Ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus, og 3: Ett sykehus. Bakgrunnen for arbeidet med utviklingsplanen var at Sørlandet Sykehus har et betydelig behov for oppgradering av bygningsmassen og at helse- og omsorgsdepartementet krever at større investeringsprosjekter skal forankres i en utviklingsplan. Endringsprosesser som berører selve strukturen i et sykehus, hvor det er snakk om mulige nedleggelser og større oppgaveglidninger, vekker sterke følelser og engasjement hos ansatte og lokalbefolkning. I tillegg er ekspertorganisasjoner, som er organisasjonsformen i sykehus, kjent for at det lett kan oppstå rivalisering og konflikter mellom faggrupper, som hemmer samarbeid (Strand, 2012). I oppgaven presenterer jeg endringsteorier som er aktuelle for de som skal lede denne typen endringsprosesser. Jeg har spesielt vektlagt John Kotter sin mal for at en endringsprosess skal lykkes – åtte-stegsmodellen. Den har jeg også har hatt som bakgrunn ved utarbeidelse av intervjuguide. Metoden for å svare på oppgavens problemstilling, er altså en kvalitativ metode, der nærhet til undersøkelsesobjektene ligger til grunn. Jeg har intervjuet sykepleier, lege og tillitsvalgt, fra alle tre lokasjoner, som har deltatt i enten arbeidsgruppe eller referansegruppe i prosessen. Funnene fra undersøkelsen viser at Sørlandet Sykehus gjorde mye bra i prosessen med Utviklingsplan 2030, men at det også var rom for forbedringer. Vurderingene mine er gjort i forhold til de seks første trinnene i John Kotter’s åtte-stegsmodell. Det viste seg også at det var forskjeller mellom informanter sine erfaringer, i forhold til hvilken lokasjon de tilhørte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleUtviklingsplan 2030 : Hvilke erfaringer har medarbeidere ved SSHF i forhold til involvering, ved utarbeidelse av utviklingsplan 2030?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber64 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal