Show simple item record

dc.contributor.authorStålesen, Kristoffer Bennichmann
dc.date.accessioned2018-09-27T09:50:24Z
dc.date.available2018-09-27T09:50:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564904
dc.descriptionMasteroppgave Sosiologi og sosialt arbeid ME522 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractArbeidsledigheten har de siste årene vært relativt høy, og veiledning er en mye brukt arbeidsmetodikk for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. Det er spesielt to grupper som er overrepresentert i ledighetsstatistikken; ungdom og innvandrere. Fra 2018 kom det en ny landsdekkende ungdomsinnsats som skal fange opp de unge tidlig. Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse hva det er i veiledningssamtalen som påvirker motivasjonen til de unge arbeidsledige. Dette innebærer å belyse faktorer som har en positiv og negativ påvirkning på de arbeidslediges motivasjon. Oppgaven besvarer følgende problemstilling: Hva påvirker de unge arbeidslediges motivasjon i veiledningen hos NAV? Oppgaven benytter seg av selvbestemmelsesteorien som et teoretisk rammeverk for å forstå hva motivasjon er, og hvordan motivasjonen kan påvirkes. Oppgaven har en kvalitativ tilnærming, og har benyttet seg av metoden samrefleksjon som inspirasjonskilde i innhenting av empiri. Dette innebærer at det er tatt opptak av 8 reelle veiledningssamtaler hos NAV. Veiledningssamtalene har så blitt transkribert, og blitt returnert til brukerne. Deretter har brukerne markert sekvenser de følte påvirket deres motivasjon i veiledningen. Brukernes markeringer dannet så grunnlag for et kvalitativt intervju som hadde til hensikt å få frem deres refleksjoner og tanker om de markerte sekvensene. Oppgavens hovedfunn er at veiledningssamtalene verken hadde en positivt eller negativ påvirkning på de arbeidslediges motivasjon i følge brukerne selv. Oppgaven har likevel funnet tegn på at veiledningssamtalen hadde en motiverende effekt. Alle veiledningene førte til flere grønne markeringer enn røde. Oppgavens analyse viser at faktorer som påvirket de arbeidslediges motivasjon positivt var bekreftende tilbakemeldinger og skryt fra veileder. Veileders fremtoning er også en faktor som påvirket motivasjonen. Det å ha en veileder som er oppmuntrende, støttende, imøtekommende og som gir god informasjon førte til en positiv påvirkning på motivasjon. Det å føle seg ivaretatt av veileder er også et viktig element når det gjelder påvirkningen på motivasjonen. De som følte seg ivaretatt opplevde at det hadde en positivt effekt, mens de som ikke følte seg ivaretatt opplevde en negativ effekt på motivasjonen. Opplevelsen av å bli ivaretatt av veileder gir en positiv effekt i motsetning til om en ikke føler seg ivaretatt. I tillegg er faktorer som valg og selvbestemmelse viktig i veiledningssamtalen dersom den skal ha en positiv påvirkning på motivasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectME522nb_NO
dc.titleMotivasjonspåvirkning i veiledning : En kvalitativ studie om hva som påvirker unge arbeidslediges motivasjon i veiledningen hos NAVnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.source.pagenumber114 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal