Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Martin Seim
dc.date.accessioned2018-09-14T08:49:57Z
dc.date.available2018-09-14T08:49:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2562617
dc.descriptionMasteroppgave revisjon og regnskap BE508 - Universitetet i Agder 2018nb_NO
dc.description.abstractTemaet i denne oppgaven er implikasjonene blockchain kan ha på revisjonsprosessen. Mer spesifikt har jeg på bakgrunn av et rammeverk for implementasjon av blockchainbasert regnskapsføring hos den revisjonspliktige vurdert hvordan dette påvirker revisors risikovurderingshandlinger og risikohåndteringshandlinger. Sentralt i risikovurderingsprosessen er konsensusmekanismen, en mekanisme i blockchain som avgjør hvilke transaksjoner som aksepteres av blokkjeden. Denne representerer en ny utfordring for revisor ved vurdering av virksomhetens interne kontroll. IT-systemene vil måtte endres for å integrere blockchainfunksjonalitet, noe som også medfører at revisor må forstå disse endringene. I tillegg kan revisor ha nytte av ansatte og eksperter for å takle de nye utfordringene som revisjon av blockchain fører med seg. Fremtidige lovmessige usikkerheter og vurderingen av misligheter er også områder som påvirker revisors risikovurdering. Vedrørende risikohåndteringshandlingene ble det konkludert med at intern kontroll trolig ikke påvirkes av implementasjonen av blockchain hos den revisjonspliktige, med unntak av det faktum at testing av konsensusmekanismen vil være av interesse for revisor, noe som skyldes revisors risikovurdering. For substanshandlingene ble det også her konkludert med at det ikke forventes endringer. For både tester av intern kontroll og substanshandlinger skyldes dette primært at intern kontroll legger begrensninger på i hvilken grad revisor kan bero på informasjonen i blokkjeden som eneste kilde til revisjonsbevis. Dette medfører at revisor trolig bør benytte en tradisjonell tilnærming til revisjon av blokkjedennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508nb_NO
dc.titleEn vurdering av blockchains implikasjoner for revisjonsprosessennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber46 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal