Show simple item record

dc.contributor.authorStang, Øyvind
dc.date.accessioned2017-09-27T10:40:50Z
dc.date.available2017-09-27T10:40:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457026
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractLindås kommune har i løpet av de siste to årene utviklet og tatt i bruk en egen prosjektmetodikk. Bakgrunnen var at rådmannen ønsket et styringsverktøy som ville bidra til bedre styring av kommunen. Hovedfokus i denne oppgaven er følgende: Holder prosjektmetodikken til Lindås kommune det den lover? Bidrar verktøyet til bedre styring? Flere av de nye styringsverktøyene norske kommuner har tatt i bruk de siste tiårene, har sin bakgrunn i en reformbølge som har skylt inn over offentlig sektor i Europa og store deler av den vestlige verden. Mange velger å bruke New Public Management som en samlebetegnelse for disse reformene. Prosjektmetodikk føyer seg inn i rekken av ulike verktøy som har blitt introdusert med dette som bakteppe. Prosjektmetodikken til Lindås kommune bygger på kjent metodikk som er velutprøvd, og den støtter seg på teori for fagfeltet. For å teste og evaluere om prosjektmetodikken holder det den lover, er det i oppgaven fokusert på to prosjekter som er sluttført. Det er gjort syv dybdeintervjuer med representanter fra politisk og administrativ ledelse. Intervjuene er gjennomført og analysert ved bruk av vurderingskriteriene Lester Salamon har utviklet for å evaluere styringsverktøy. I tillegg er det lagt til et femte vurderingskriterium som omhandler brukermedvirkning. Analysen av funnene i undersøkelsen kan på en forenklet måte fremstilles slik: Vurderingskriterium: Score: «Manageability»/ Brukervennlighet High «Efficiency»/ Kostnadseffektivitet Moderate «Effectiveness»/ Måloppnåelse High « Legitimacy and Political Feasibility»/ Politisk forankring Moderate Brukermedvirkning High Tabell 1 – Forenklet fremstilling av analysen i oppgaven På bakgrunn av hovedkonklusjonene som er utredet og presentert i denne oppgaven, er det grunn til å hevde at prosjektmetodikk holder det den lover som styringsverktøy for ledelsen i Lindås kommune og bidrar til bedre styring i kommunen. Oppgaven avdekker imidlertid også områder hvor det er et forbedringspotensial. Spesielt gjelder dette kostnadseffektivitet og det å skape en sterk forankring hos politisk ledelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleProsjektmetodikk i Lindås kommune - et godt styringsverktøy?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber88 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal