Show simple item record

dc.contributor.authorBarlo, Bjørn Rune K.
dc.contributor.authorLøland, Øystein
dc.date.accessioned2017-09-18T09:44:43Z
dc.date.available2017-09-18T09:44:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455059
dc.descriptionMasteroppgave industriell økonomi og teknologiledelse IND590 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er at GCE-NODE1 har sett at det er et behov for omstilling og nyskaping for bedrifter innen denne klyngen som stort sett representerer bedrifter med leveranser til oljesektoren. Mange av disse bedriftene har opplevd en markant nedgang i ordrer og omsetning. Det er derfor viktig å få svar på hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn i et volatilt marked, noe vi mener produktinnovasjon kan bidra med i form av å skape nye produkter eller fornye eksisterende. Vi ønsker derfor å finne ut hvilke kapabiliteter som gjør bedrifter gode på produktinnovasjon i volatile markeder. Dette bringer oss over til det vi mener kan være svaret på vår oppgave, nemlig teorien om dynamiske kapabiliteter. For å finne ut om evnen til produktinnovasjon i bedrifter kan forklares av teorien om dynamiske kapabiliteter, har vi derfor valgt å intervjue ni personer i fem bedrifter som vi mener lykkes med produktinnovasjon. Basert på funn i bedriftene, og hva som ble vektlagt i forhold til produktinnovasjon viser resultatene at kunden er den aller viktigste bidragsyteren. Andre ting som er viktig viser seg å være flat organisasjon, offentlige støtteordninger, samt bruk av kjernekompetanse både for produktinnovasjon og for å få tilgang til nye markeder og dermed flere ben å stå på. Selv om dynamiske kapabiliteter kan være en del av forklaringen på evnen til produktinnovasjon i bedrifter tyder våre funn på at en ikke kan sidestille dynamiske kapabiliteter med en evne til produktinnovasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectIND590nb_NO
dc.titleHvordan kan bedrifter lykkes med produktinnovasjon i et volatilt marked?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumberVI, 110 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal