Show simple item record

dc.contributor.authorHia, Jofrid
dc.date.accessioned2017-03-21T11:24:33Z
dc.date.available2017-03-21T11:24:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2434845
dc.descriptionMasteroppgave ledelse ORG917 - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractOppgåva er ein casestudie som handlar om skuleutvikling og læringsmiljø på ein skule i Hjelmeland kommune i Rogaland. Eg har undersøkt om læringsmiljøet til elevane har endra seg positivt etter at skulen har arbeida systematisk med to utviklingsprosjekt kring Klasseleiing og Vurdering for læring dei siste tre åra. Eg har brukt kvalitativ metode der både elevar, lærarar og rektor har blitt intervjua kring emnet. Teorien som ligg til grunnlag for oppgåva omhandlar hovudsaklig læringsmiljø og endringsleiing. Eg har henta mesteparten av teorien frå Thomas Nordahl og John Hattie knytt til læringsmiljø og mykje av teorien til Viviane Robinson kring endring med fokus på elevsentrert skuleleiing. I tillegg har eg tatt med fleire andre teoretikarar sine tankar omkring emna, for å vise nyansar men også likskap i tankegangen deira. Gjennom arbeidet har eg funne ut at det er ei positiv endring i læringsmiljøet til elevane som følgje av utviklingsarbeidet. Det kan også sjå ut som det er ein positiv framgang i resultat på nasjonale prøvar, sjølv om det er for tidlig å konkludere ein sikker tendens ennå. Elevundersøkinga viser også at elevane er meir positive til skulen enn tidligare. Studien er aktuell i tida med det store fokuset på skuleutvikling og resultat i skulen dei seinare åra. Samfunnet utviklar seg raskt og spørsmåla om kva som er det beste for elevane våre er mange. Gjennom denne masteroppgåva håpar eg nokre av desse tankane blir belyst gjennom å vise korleis det er i den reelle kvardagen til elevar og lærarar ved ein gitt skule i landet.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectORG917nb_NO
dc.titleEin casestudie om skuleutvikling og læringsmiljø : har læringsmiljøet til elevane ved Hjelmeland skule endra seg i positiv retning etter gjennomføringa av utviklingsprosjekta Klasseleiing og Vurdering for læring i perioden 2013-2016?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumberVII, 91 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal