Show simple item record

dc.contributor.authorHolen, Kristin
dc.date.accessioned2016-10-07T10:34:57Z
dc.date.available2016-10-07T10:34:57Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2413446
dc.descriptionMasteroppgave ledelse - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractMasteroppgaven har utgangspunkt i den økte bosettingen av enslige mindreårige flyktninger i Kristiansand kommune. Enslige mindreårige ungdommer (EM) er en del av den økte flyktningestrømmen gjennom om Europa og defineres som et wicked problem. Wicked problems er vanskelige å definere til fulle, begrepet har mange underelementer i seg. Det finnes ikke et enkelt svar eller en enkel løsning på wicked problems, man må ha et spekter av løsninger og handlemåter. Målet med oppgaven er å kartlegge grad av High Reliability Organizations (HRO) i avdelinger for enslige mindreårige bofellesskap og se på forutsetningene de har for å håndtere wicked problems. Problemstillingene i oppgaven har vært: 1) I hvilken grad er bofellesskap for enslige mindreårige en høy pålitelig organisasjon (HRO)? 2) Hva sier funn om forutsetninger til enslig mindreårig bofellesskap for å løse wicked problems? Jeg har gjennomført en spørreundersøkelse basert på teori om og måleverktøyet HRO, som er utviklet av Weick og Sutcliffe. Undersøkelsen kartlegger grad av pålitelighet og evnen til å håndtere uventede og uønskede hendelser i EM. Undersøkelsen er sendt ut til alle ansatte med tilbud om deltakelse i studien. Spørreskjema i HRO har aldri før blitt prøvd ut i offentlig sektor og ikke i denne type tjeneste. Originalskjema er oversatt fra engelsk til norsk, det har et komplisert språk og det har derfor vært nødvendig å bearbeide spørreskjema før utsendelse. Spørreskjema er også validert før utsendelse. Funn i spørreundersøkelsen viser at avdelinger for enslige mindreårige bofellesskap (EM) har en høy grad av HRO. Funn viser at det er områder å jobbe videre med, og at det må fortsatt være et fokus på det interne arbeid med kulturen i avdelingene. Når studien viser at grad av HRO er høy så skulle forutsetningene for å løse utfordringene med WP være tilstede. Avdelinger for EM er i endringer, mange nye ansettes og kulturen utfordres. Hvis grad av HRO skal opprettholdes må tjenesteutøvelsen planlegges godt. En kartlegging av kompetanse hos ansatte og plan for etter- og videreutdanning bør utarbeides og gjennomføres. Videre vil sammensetning av personalgruppe ha betydning. For å kunne løse utfordringene med 3 WP i fremtiden må det fokuseres på hvordan man skal bringe verdier og normer inn i den nye gruppen ansatte i EM. Ansettelse bør skje i god tid før ungdommen kommer slik at nyansatte kan sosialiseres inn til oppmerksomt nærvær og høy grad av HRO.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subject.classificationORG917
dc.titleWicked problems og HRO : Weick og Sutcliffes spørreundersøkelse gjennomført i avdelinger for enslige mindreårige bofellesskap i Kristiansand kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber83 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record