Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLyons, Lynette Olivia
dc.date.accessioned2016-10-05T08:02:24Z
dc.date.available2016-10-05T08:02:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412941
dc.descriptionMasteroppgave velferdsstudier - Universitetet i Agder 2016nb_NO
dc.description.abstractSosiale medier er et raskt voksende fenomen som har tiltrukket seg millioner av brukere siden begynnelsen av 2000-tallet. Forskningslitteraturen diskuterer om, og på hvilke måter, offentlige rom og borgerlig kultur har endret seg i vår digitale tidsalder. Det er ulike oppfatninger om hvordan sosiale medier påvirker borgerlig kultur og offentlige rom i form av folks interesse og deltakelse i politikk og deres samfunnsengasjement. Det er også ulike oppfatninger om hvordan internett påvirker demokratiers representativitet. Noen mener at sosiale medier gir nye muligheter for demokrati, i form av engasjement og deltakelse i offentlige rom. Andre bekymrer seg for at nye kommunikasjonsmedier kan føre til mindre motivasjon til å delta i samfunnet. Denne oppgaven presenterer en kvantitativ studie av sammenhenger mellom bruk av sosiale medier og mulige politiske konsekvenser i form av borgerlig deltakelse. Jeg har undersøkt slike empiriske sammenhenger med data fra norsk medborgerpanel og lineær regresjonsanalyse. Oppgaven har en todelt problemstilling: (1) hvem som bruker sosiale medier, og (2) hvilke konsekvenser sosiale medier har på politisk interesse, politisk deltakelse og samfunnsengasjement. Resultatene indikerer at sosiale medier gir muligheter for mer, heller enn mindre politisk deltakelse og samfunnsengasjement. Resultatene gir ingen indikasjoner på at sosiale medier har negative konsekvenser for politisk engasjement. Derimot indikerer flere resultater at konsekvensene kan være positive. Nøkkelord: sosiale medier, politisk deltakelse, samfunnsengasjement, borgerlig kultur, offentlige romnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.subjectsosiale mediernb_NO
dc.subjectpolitisk deltakelsenb_NO
dc.subjectsamfunnsengasjementnb_NO
dc.subjectborgerlig kulturnb_NO
dc.subjectoffentlige romnb_NO
dc.subject.classificationME509
dc.titlePolitiske konsekvenser av sosiale medier : mulige konsekvenser ved bruk av sosiale medier på politisk interesse, politisk deltakelse og samfunnsengasjementnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber54 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel