Show simple item record

dc.contributor.authorTaibo, Yilma Edit
dc.date.accessioned2014-10-08T10:35:39Z
dc.date.available2014-10-08T10:35:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223370
dc.descriptionMasteroppgave ledelse- Universitetet i Agder, 2014nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven forsøker å øke bevisstheten rundt rekrutteringen av etnisk mangfold i ledelse. Selv med stor påtrykk, føringer, rapporter og tiltak fra sentrale myndigheter er det noen kommuner som lykkes mens andre ikke lykkes i å øke etnisk mangfold i leder- og nøkkelstillinger. Det forsøkes her å gi noen forklaringer på hvorfor det er slik. Dette belyses i problemstillingen: Tiltak for å øke mangfold i ledelse, hvorfor lykkes enkelte mens andre ikke lykkes? Leseren får en introduksjon til begrepet mangfold, til fenomenet mangfold i ledelse og et innblikk i hvordan situasjonen beskrives å være i dag. Det siste gjennom tiltak som finnes implementert og ved å vise eksempler på organisasjoner som lykkes med sine rekrutteringsstrategier. Strategisk kompetanseutvikling danner oppgavens referanseramme, og er forankret i rekruttering som kompetansetiltak. Ut i fra dette er det utviklet fem hypoteser som danner grunnlaget til oppgavens drøftingsdel. Det ble i forkant gjennomført en empirisk undersøkelse som ble besvart av syv informanter. Det er brukt en kvalitativ tilnærming, for å finne ut av hvordan informantene forstår og opplever fenomenet mangfold i ledelse gjennom rekrutteringstiltak som de selv er kjent med. Den metodiske tilnærmingen presenteres først, etterfulgt av en presentasjon over funn gjort gjennom intervjuene. Funnene fra den kvalitative undersøkelsen viser tegn på manglende refleksjon og kunnskap rundt rekrutteringsprosesser, i tillegg til manglende strategier for effektiv rekruttering av innvandrere til lederstillinger eller nøkkelposisjoner i det kommunale arbeidslivet. Oppgaven belyser et interessant og aktuell tema som det bør jobbes videre med, og som krever videre forskning. Videre forskning vil kunne bidra til å synliggjøre utfordringene for konkrete tiltak og behovet foren samfunnsmodning for å la seg representere av mennesker med innvandrerbakgrunn i stillinger med mye ansvar.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder; University of Agdernb_NO
dc.subjectORG 917
dc.subject
dc.titleTiltak for å øke mangfoldet i ledelse : - hvorfor lykkes enkelte mens andre ikke lykkesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber81 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record