Show simple item record

dc.contributor.authorKjøndal, Kjerstin Lianes
dc.date.accessioned2014-09-26T09:04:33Z
dc.date.available2014-09-26T09:04:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221699
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig politikk og ledelse – Universitetet i Agder 2014nb_NO
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er et ønske om å bidra til økt forståelse og innsikt i de internasjonale byråkratiene, og implisitt i dette ligger det en forståelse av at det er mange dimensjoner og funksjoner knyttet til disse byråkratiene som vi enda ikke forstår eller vet nok om. Den dimensjonen denne oppgaven fokuserer på er de internasjonale byråkratienes autonomi, og da særlig knyttet til de internasjonale tjenestemennene. Oppgavens analyse bygger på funn knyttet til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), og analysemodellen baserer seg på både juridiske og organisasjonsmessige perspektiver. Spenningen i oppgaven ligger dermed i forholdet mellom en juridisk modell og en organisasjonsmodell. Målsetningen er for det første å kunne si noe om graden av autonomi blant de internasjonale tjenestemennene ansatt i IAEA, og da særlig i relasjon til organisasjonens medlemsstater, og for det andre er målet å kunne forklare denne autonomien. Resultatene fra analysen antyder at en stor andel av de ansatte i IAEA innehar en relativt høy grad av autonomi, selv om denne graden av autonomi vil variere. Dette kan særlig forklares med utgangspunkt i graden av horisontal og vertikal spesialisering, og dette underbygger ulike organisasjonsvariablers relevans for å forklare faktisk atferd og autonomi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitet i Agder / University of Agdernb_NO
dc.subjectME-502nb_NO
dc.titleInternasjonale byråkratiers autonomi : en analyse med utgangspunkt i Det internasjonale atomenergibyråetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber100 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record