• Fremtidens innovatører gjennom studentfrivillighet? 

      Sivertsen, Ingrid Berg; Haneberg, Dag Håkon Andre Åsmundhavn; Solvoll, Sølvi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Innovative løsninger og nyskapende virksomheter er sentralt for et velferdssamfunn,og for å få til det i tiden fremover må dagens studenter opparbeide seg innovasjonskompetanse. Dessverre er dette kompetanser som ikke ...