• Kartlegging og analyse av valutaeksponeringen ved Axtech Molde 

      Checinski, Jakub (Master thesis, 2011)
      Oppgavens hovedmål er å presentere hvor omfattende valutarisiko AxTech Molde står ovenfor, og i hvor stor grad eksponeringen kan være utslagsgivende for bedriftens økonomi. Valutaeksponering blir kvantifisert ved å sette ...