• Gir garasjeleilighet merverdi til eneboligen? 

      Aanjesen, Simen Gården (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven tar for seg en garasjeleilighets påvirkning på prisen til enebolig. Innledningsvis i oppgaven gir jeg litt bakgrunnsinformasjon om regelverket omkring oppføring av garasje. Videre følger en kort og ...