• Strategivalg for Bortelid 

      Aanensen, Morten (Master thesis, 2015)
      Oppgaven tar for seg det strategiske valget for Bortelid Utmarkslag, Bortelid Fjellpark og Bortelid som området. Den er utformet for å gi et best mulig bilde av dagens situasjon på Bortelid og for å på best mulig måte ...