• Verdsettelse av DOF ASA 

      Aalvik, Alexander (Master thesis, 2012)
      Formålet med masteroppgaven er å verdsette selskapet DOF ASA den 31.desember 2010. Estimatet vil bli vurdert i forhold til aksjeprisen på Oslo Børs og tilnærmingen er basert på bruk av relevant informasjon og modeller ...