Show simple item record

dc.contributor.authorStrandmyr, Anette
dc.date.accessioned2013-10-14T11:50:32Z
dc.date.available2013-10-14T11:50:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138879
dc.descriptionMasteroppgave i folkehelsevitenskap – Universitetet i Agder 2013no_NO
dc.description.abstractMange jenter på yrkesfaglig studieretninger i videregående skole finner seg ikke til rette i kroppsøvingsfaget og møter ikke opp til timene. Studien kom som følge av en bekymringsmelding fra en videregående skole i Agder, og at tall i fra Vest-Agder fylkeskommune, viste høyt frafall i kroppsøvingsfaget blant jenter på yrkesfaglige studieretninger. Hensikten med studien er å finne ut hvorfor jenter på yrkesfag ikke deltar i kroppsøvingsfaget, og hvilke erfaringer disse jentene har med faget. I undersøkelsen er det benyttet kvalitativ forskningsintervju. Utvalget bestod av 6 jenter på yrkesfaglige studieretninger i videregående skole. Jentene hadde erfart å få «ikke vurdert» ved halvsårvurderingen i kroppsøvingsfaget. Datasamlingen tok sted på to videregående skoler med yrkesfaglige studieretninger. Funnene i studien tyder på at det er en rekke forhold som påvirker jentenes frafall i kroppsøvingsfaget. Forholdene må ikke sees på som isolerte faktorer, men må sees i sammenheng med hverandre. Jentene med mye negativ erfaringer med kroppsøvingsfaget oppgav at avstanden til gymsalen, når tid på døgnet faget er lagt på timeplanen, opplevelsen av dårlige ferdigheter, kroppens sentrale plass i faget, mangel på sosial tilhørighet, aktivitetsinnholdet i timene, karaktersettingen og svikt i underveisvurderingen som medvirkende til frafallet i faget. Jentene med lite negative erfaringer i faget oppgav av mangel på sosial tilhørighet, mangel på tilpasset opplegg og underveisvurdering som medvirkende til frafallet i kroppsøvingsfaget.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agderno_NO
dc.title"Frafall i kroppsøvingsfaget" : en kvalitativ analyse av 6 jenters erfaringer med frafall i kroppsøvingsfaget på yrkesfaglige studieretninger, med fokus på hva jentene oppgir som grunner til frafalletno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Sports medicine: 850no_NO
dc.source.pagenumber87 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record