Show simple item record

dc.contributor.authorWinther, Gina Gallina
dc.date.accessioned2007-09-18T07:35:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138458
dc.descriptionMasteroppgave i utøvende musikk 2006 - Høgskolen i Agder, Kristiansanden
dc.description.abstractMotivisk symbolikk i Bach’s tonespråk er emnet for min mastergradsoppgave. Emnet sorterer under fordypningsområdet Interpretasjonsstudier i mastergradsstudiet i utøvende musikk, ved Høgskolen i Agder, 2006. Oppgaven består av 81 sider og inneholder bl.a. noteeksempler og en CD innspilling av to preludier og to fuger av J.S. Bach. Målet med å skrive oppgaven har vært å vise at det finnes et religiøst innhold i Bach’s instrumental-komposisjoner, som vanligvis betraktes som ”abstrakt” musikk. Den skriftlige delen består av tre deler: I den første delen har jeg drøftet et religiøst innhold i forskjellige kunstretninger i barokken: litteratur, teater, malerkunst og instrumentalmusikk. Den andre delen handler om symbolikk i forhold til Bach’s tonespråk. Her snakker jeg om forskjellig utgangspunkt i den forskningen som har vært gjort innenfor dette området. Videre kommer jeg til anvendelse av koralmelodier i Bach’s verker, og jeg prøver å klassifisere musikalske symboler ut fra retoriske prinsipper. Til slutt snakker jeg litt om tallsymbolikk som en eventuell metode for å tolke musikalsk tekst. Kunstretninger som kommer i første rekke her er retorikk, estetikk, affektlære og matematikk. Den tredje delen inneholder analysemateriale av syv utvalgte preludier og fuger fra WTK. Her snakker jeg om de religiøse assosiasjonene tilknyttet preludier og fuger, - jeg analyserer musikalsk-retoriske figurer i forskjellige Bach verker og prøver ut fra dette å gi kommentarer til interpretasjon av utvalgte stykker. Konklusjonen inneholder barokkens filosofiske og estetiske aspekter. Tillegget inneholder litteraturliste, fotnoter, bilder og internettsider hvor man kan både lese koraltekstene og høre på fragmenter av dem. CD- innspillingen inneholder preludium og fuge i fiss-moll og g-moll , bd II , hvor hensikten er å vise min tolkning av Bach’s musikk ut fra det religiøse innholdet som kommer frem via musikalsk-retoriske figurer.en
dc.format.extent10656862 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subjectBarokken
dc.subjectWTKen
dc.subjectRetorikken
dc.subjectSymbolikken
dc.subjectFiguren
dc.subjectKoralen
dc.subjectInterpretasjonen
dc.subjectAssosiasjonen
dc.subjectBegivenheten
dc.subjectAnalogien
dc.subjectSitaten
dc.subject.classificationMUK500
dc.subject.classificationMUR500
dc.titleMotivisk symbolikk i Bach's tonespråken
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 0::Musikkvitenskap: 110::Musikkteori: 112
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 0::Musikkvitenskap: 110::Annen musikkvitenskap: 119
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 0::Musikkvitenskap: 110::Musikkhistorie: 111


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record