Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEinerkjær, Trine Strøm
dc.date.accessioned2010-09-01T11:14:29Z
dc.date.available2010-09-01T11:14:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/138086
dc.descriptionMasteroppgave i matematikkdidaktikk- Universitetet i Agder 2010en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven presenteres en studie av bruken av software i matematikkundervisningen på ungdomsskolen. Programmet som er brukt er oppgaven Outbreak fra Bowland Maths. Oppgaven er en del av en ressursbase for lærere som er utviklet i 2008 etter pensumet i den engelske skolen myntet på elever mellom 11 og 14 år. I denne studien ser vi på elevene i en norsk niendeklasse arbeide med oppgaven. Forskningsmetoden som er brukt her er case study design. Klassen ble filmet med to kameraer i det de arbeidet med oppgaven. Det er utført kvalitative intervjuer med læreren og med fire av elevene. Et spørsmålsark ble gitt til alle elevene i klassen for å få en tilbakemelding fra alle i klassen om hva de synes om oppgaven. Hensikten med oppgaven var å se på karaktertrekkene på elevenes matematiske aktiviteter i arbeidet med Outbreak. De er analysert og sett i sammenheng med hensiktene bak Bowland Maths, læreplanen for Kunnskapsløftet og lærerens intensjoner. Dette er fordi disse tre partene er de som lager rammen rundt undervisningen til elevene og som har meninger om hvilke aktiviteter elevene skal gjøre og kunnskaper de skal tilegne seg. Bowlang Maths er utviklet for å gi lærere et knippe annerledes oppgaver som kan brukes for å motivere elevene og engasjere dem i matematiske konsepter. Oppgavene er laget rundt caser som er mer eller mindre realistiske og som skal gi oppgavene en sammenheng og et mål. Av studien kom det frem at elevene utviklet tenkning, resonnering, analyse, kreativitet og problemløsningsferdigheter. Elevene diskuterte mye innad i gruppene. Elevene mente at de lærte praktisk matte og hadde det gøy i arbeidet med oppgaven. Elevene fikk mye øvelse i de grunnleggende ferdighetene i arbeidet med oppgaven. De fikk øvelse i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåter og var innom 7 av de 24 kompetansemålene som elevene skal kunne etter endt 10. klasse. Elevenes aktiviteter gjennom arbeidet med oppgaven dekker ikke bare kompetansemålene men også flere deler av generell del og prinsipper for opplæringen som er deler av læreplanen for Kunnskapsløftet. Lærerens intensjoner med undervisningen ble funnet gjennom intervjuer både før og etter timen med Outbreak. Han ønsket å motivere elevene og lære dem matematikk. Han ønsket at oppgaven skulle være konkret og lett forståelig for elevene og seg selv. Observasjonen av timen viste at elevene hadde noen problemer med at oppgaven var på engelsk, men lite med det matematiske innholdet. Det var behov for noen hint fra læreren og bruk av en norsk oversettelse. Gjennom elevintervjuene kom det frem at elevene mente det var motiverende og engasjerende å jobbe med oppgaven Outbreak fra Bowland Maths. Funnene som kom frem av studien tilsier at nesten alle hensiktene fra de tre partene, Bowland Maths, LK06 og læreren, ble oppfylt av elevenes arbeid og engasjement i oppgaven Outbreak.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Agder: University of Agderen_US
dc.subject.classificationMA 502
dc.titleEn studie av bruken av software i matematikkundervisningen på ungdomsskolen : Bowland Mathsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Analysis: 411en_US
dc.source.pagenumber145 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel