Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Anne-Gro
dc.date.accessioned2007-07-27T08:22:37Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137344
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 1999 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractDenne hovedoppgaven tar for seg informasjonsintegreringsproblemet på Internett. Problemene med å utnytte informasjonen som finnes på Internett er generelle, og også finanssektoren lider under dem, både kunder og bedrifter. I oppgaven foretar jeg en kartlegging av de foreliggende forskningsresultatene som skal lette integrering og innhenting av informasjon. Resultatene er mange siden problemet er stort, og mange har dedikert seg til denne forskningen. Av alle de mulighetene jeg her finner, er det derimot få som tas i bruk i dagens finanssektor på Internett. Den neste undersøkelsen jeg foretar i oppgaven viser nemlig at de fleste tilbydere av integrert finansinformasjon benytter seg av „tradisjonelle“ metoder under informasjons-innsamlingen som fax, telefon og e-mail. Etter en vurdering av forskningsresultatene, har jeg valgt fellesformat som den løsningen jeg syns egner seg best for finanssektoren. Fellesformatet løser grunnleggende vanskeligheter ved å strukturere informasjonen på kildesidene. Bankene opererer i dag ikke med noen standard for hva som publiseres og hvordan dette skal gjøres. Jeg utvikler derfor et forslag til et entydig informasjonsinnhold for banker og finansinstitusjoner. Dette informasjonsinnholdet tilrettelegger jeg så for det valgte fellesformatet, og viser hvordan man kan utvikle verdiøkende tjenester for finanssektoren med et strukturert informasjonsinnhold som grunnlag. Eksempler på de konsekvensene jeg ser av en omlegging til et strukturert informasjonsformat er blant annet at man på produsent-siden lettere kan gå bort fra den integrerte verdikjeden som har vært vanlig i bank, til mer outsourcing av tjenester. Videre vil det støtte framveksten av nye mellomledd på Internett ettersom innsamling og integrering av informasjon vil forenkles, og til slutt vil kundene enklere kunne utveksle erfaringer, for eksempel i kundegrupper på Internett, ved at informasjonen de oppgir er entydig strukturert.en
dc.format.extent1731831 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleAgentbaserte tjenester i finanssektoren : en undersøkelse av mulighetene for integrering av informasjon fra ulike kilder, samt presentasjon av en valgt løsning for sektorenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kunnskapsbaserte systemer: 425
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multiamediasystemer: 428


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record