Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTveiterås, Silje
dc.date.accessioned2007-06-28T12:50:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/137172
dc.descriptionMasteroppgave i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 2005 - Høgskolen i Agder, Grimstaden
dc.description.abstractProblemstillingen var følgende: ”Hvilke barrierer eksisterer mot at SMB i Møre og Romsdal skal finne det interessant å ta i bruk/investere i en portalløsning?” En spørreundersøkelse ble utført og dannet grunnlaget for en analyse av nåsituasjonen i fylket. De fleste bedriftene svarte at økonomi, mangel på tid, mangel på personale, mangel på kunnskap og mangel på erfaring kan forhindre en investering av en portal. Dette var tilfelle for både kjede-bedrifter og de som ikke var en del av en. Undersøkelsen viser at raskere og bedre kommunikasjon får flest stemmer, etterfulgt av bedre arbeidsprosesser, reduserte administrative kostnader og bedre produkter/tjenester. Deretter kommer rekruttering og bedre avtaler. Bedre tid, flere leverandører og bedre oversikt er ikke valgt av så mange bedrifter. Denne oppgaven preges av få respondenter og data, samt tekniske problemer (brannmur og spamfilter). Dermed er det vanskelig å komme frem til konkrete konklusjoner som gir et reelt bilde av situasjonen i Møre og Romsdal. Det anbefales Informatikk-nett AS å bruke denne undersøkelsen som en forstudie til en mer omfattende undersøkelse av SMB, og da gjerne for et større geografisk område enn for Møre og Romsdal.en
dc.format.extent669757 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagenob
dc.publisherHøgskolen i Agder
dc.publisherAgder University College
dc.subject.classificationIKT590
dc.titleAdopsjon av virksomhetsportaler : barrierer og drivere i små og mellomstore bedrifteren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Kommunikasjon og distribuerte systemer: 423
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Systemutvikling og -arbeid: 426


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel