• IP billing i mobile nettverk 

      Ekhougen, Lars Bendik (Master thesis, 2001)
      Med innføringen av GPRS og UMTS vil mobiloperatørene kunne tilby sine kunder tilgang til et pakkesvitsjet nettverk. Dette åpner muligheten for helt nye og innovative produkter og tjenester som igjen vil stille nye krav til ...